Zakończył się wielki leśny show

Po raz 15. na targach gospodarki leśnej przemysłu drzewnego i ochrony środowiska Eko-Las spotkali się profesjonaliści z branży leśnej i drzewnej. W tym roku po raz pierwszy odbyły się we wschodniej części Polski.
28.07.2017 | Jerzy Drabarczyk

Po raz 15. na targach gospodarki leśnej przemysłu drzewnego i ochrony środowiska Eko-Las spotkali się profesjonaliści z branży leśnej i drzewnej. W tym roku po raz pierwszy odbyły się we wschodniej części Polski.

Targi, które trwały od 1 do 3 września, zostały zorganizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie przy partnerskiej współpracy Lasów Państwowych. Po raz pierwszy odbyły się we wschodniej części kraju, w Nadleśnictwie Janów Lubelski (RDLP Lublin) na terenie leśnictwa Momoty.  – Czas na tę część Polski. Rozpoczynamy targi w Janowie i tu, co dwa lata, zamierzamy je organizować – zapowiedział podczas otwarcia Przemysław Trawa, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Więcej we wrześniowym „Głosie Lasu”.

Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego podkreślił, że targi od zawsze były nośnikiem innowacyjności. - Dzięki temu praca w lesie jest lżejsza, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Zapoznając się z najnowszymi rozwiązaniami życzę, abyśmy wszyscy uczyli się racjonalnego, zgodnego z zasadami ochrony środowiska gospodarowania lasami. Do tych słów nawiązał Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego LP ds. rozwoju. – Lasy Państwowe, to obok Poczty Polskiej, najstarsza firma państwowa w Polsce. Jesteśmy firmą o długich tradycjach, ale zorientowaną na nowoczesność, innowacyjność, na stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku. Jak zauważył zastępca dyrektora LP targi Eko-Las są doskonałą okazją do spotkania przedstawicieli przemysłu leśnego, przedsiębiorców leśnych i samorządowców. - To dzięki tej współpracy nasza firma może się rozwijać – dodał.

W Janowie swoją ofertę przedstawiło 130 firm (głównie z Polski, choć nie zabrakło wystawców m.in. z Niemiec i Szwecji), które prezentowały ok. 200 znaczących marek z branży.
Stale rozwijana formuła targów łączy w sobie ekspozycje i pokazy a obok strony biznesowej wykłady, seminaria oraz dyskusje.
W tym roku wystawcy oferowali m.in. całą gamę maszyn i urządzeń przydatnych w pozyskaniu drewna: forwardery i harwestery w różnych klasach mocy i wydajności, dźwigi i przyczepy załadowcze, wysokotonażowe pojazdy do wywozu drewna, chwytaki, wciągarki, rozdrabniacze i mulczery do rozdrabniania pozostałości pozrębowych, jak też gigantyczne maszyny mielące drewno na biomasę, łuparki, piłołuparki, stacjonarne i przewoźne traki. Wiele maszyn i urządzeń prezentowano również w lesie podczas prac na specjalnie przygotowanych powierzchniach.

Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich otrzymały firmy:
Valtra Inc. (Finlandia) za ciągnik Valtra T214 Direct czwartej generacji z kabiną leśną;
Posnet Polska S.A. (Warszawa) za fiskalną drukarkę termiczną dla leśniczego;
Ośrodek Techniki Leśnej - za rozdrabniacz uniwersalny przeznaczony do prac przy budowie lub remontach dróg leśnych;
TD Bergma Łucja Trojanowska-Lotsberg, Kwidzyn – za równiarkę dróg leśnych i gruntowych.

Okolicznościowymi dyplomami uhonorowano firmy obchodzące okrągłe jubileusze:
firmę TAKMA - 15-lecie istnienia;
Biuro handlowe „Ruda” - 25-lecie istnienia;
firmę LKT – 45-lecie istnienia.

Na Eko-Las można było zobaczyć również propozycje nowoczesnej odzieży i butów do pracy w lesie, a także całą gamę sortów ochronnych. Wśród nowości prezentowano najnowocześniejszy sprzęt przydatny w pracy leśniczego – rejestratory, klupy współpracujące ze smartfonami, drukarki. W czasie imprez towarzyszących mówiono m.in. o najciekawszych i sprawdzonych rozwiązaniach informatycznych dla leśnika, nowoczesnych technologiach w systemach pomiaru i ewidencji drewna (m.in. seminarium firm Codimex i Taxus IT), jak też o kierunkach rozwoju rejestratora leśniczego.

Chętni mogli uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, w tym w dotyczących rynku usług leśnych – dziś i w przyszłości, a także lasów niepaństwowych (biznes, prawo, dotacje). Jednym z ciekawych wydarzeń były II Mistrzostwa Polski Operatorów Forwarderów (uczestnikiem zawodów może być każdy profesjonalny operator forwardera, mogący wykazać przynajmniej roczne doświadczenie w pracy).

Na stoisku Lasów Państwowych goście mieli okazję zapoznać się z działalnością gospodarczą LP, a także funkcjami społecznymi lasów, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych. Mogli dowiedzieć się też o tym, co grozi Puszczy Białowieskiej, poznać ideę gospodarstw węglowych, a także obejrzeć wystawę dawnej techniki leśnej ze zbiorów Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Miejscowi leśnicy przedstawiali także możliwości wypoczynku i atrakcje terenów RDLP w Lublinie. Udzielali informacji o szlakach turystycznych, walorach przyrodniczych i kulturowych na terenach leśnych oraz o tym, jakie zasady stosować, aby aktywnie i bezpiecznie spędzić czas w lesie. Do dyspozycji zwiedzających były informatory, foldery i mapy opisujące najciekawsze miejsca w LP, w tym w lasach Lubelszczyzny.