Wzgórza Dylewskie z wyjątkową kolekcją

Nowo otwarte Lapidarium Geologiczne na Wzgórzach Dylewskich to unikalny w skali kraju zbiór głazów. Zgromadzono tam okazy pochodzące z trzech głównych prowincji: Szwecji, Niecki Morza Bałtyckiego i Wysp Alandzkich oraz Finlandii.
28.07.2017 | Justyna Haładaj, Nadleśnictwo Olsztynek

Nowo otwarte Lapidarium Geologiczne na Wzgórzach Dylewskich to unikalny w skali kraju zbiór głazów. Zgromadzono tam okazy pochodzące z trzech głównych prowincji: Szwecji, Niecki Morza Bałtyckiego i Wysp Alandzkich oraz Finlandii.

W lapidarium, które otwarto 26 listopada, znajduje się obecnie ponad 20 głazów. Zgromadzone tam egzemplarze to eratyki przewodnie, czyli głazy o dokładnie zlokalizowanym źródle pochodzenia.
Część została wydobyta z lokalnych odkrywek kopalni kruszywa w Glaznotach oraz w Marcinkowie. Jak zapewniają twórcy obiektu, w miarę dochodzenia nowych, interesujących narzutniaków kolekcja będzie rozbudowywana.

Obecnie najcenniejszym i najokazalszym granitem wchodzącym w skład ekspozycji jest głaz o wdzięcznej nazwie - Błękitna Dziewica. Granit ten pochodzi z małej wysepki (rezerwatu ścisłego) o tej samej nazwie położonej u północno wschodniego wybrzeża Olandii w Cieśninie Kalmarskiej, jego wiek oceniany jest na 1,6 mld lat.

Na głazach umieszczono specjalne tabliczki z opisem budowy oraz z wbudowanymi lupami. Dzięki temu każdy odwiedzający może wcielić się w rolę geologa, przyjrzeć się budowie głazów i odtworzyć szlak jakim podróżowali ci fascynujący świadkowie epoki lodowcowej.

Rejon Wzgórz Dylewskich jest idealnym miejscem do powstania takiego obiektu jak lapidarium. Charakteryzują się one ogromnym bogactwem geologicznym. Wśród bukowych lasów kryją się prawdzie perełki, czyli malowniczych głazów narzutowych. Te monumentalne obiekty przyrody nieożywionej to przybysze ze Skandynawii. Specjalista analizując budowę i strukturę skały jest w stanie dokładnie określić miejsce skąd dany odłamek skały przybył na Wzgórza Dylewskie.

Lapidarium geologiczne zostało przygotowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie we współpracy z Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej, zaś nadzór merytoryczny sprawował Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Projekt został dofinasowany ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.