Wpuszczono młode sokoły wędrowne

24 młode sokoły wędrowne pochodzące z hodowli, prowadzonych przez sokolników z Polski i krajów sąsiednich, reintrodukowano we włocławskich lasach. To kolejny etap odbudowy nadrzewnej populacji tego ptaka.
28.07.2017 | Adrian Szerel, Nadleśnictwo Włocławek

24 młode sokoły wędrowne pochodzące z hodowli, prowadzonych przez sokolników z Polski i krajów sąsiednich, reintrodukowano we włocławskich lasach. To kolejny etap odbudowy nadrzewnej populacji tego ptaka.

Na terenie leśnictwa Kukawy w Nadleśnictwie Włocławek zapoczątkowano piąty rok intensywnej reintrodukcji sokołów wędrownych (Falco peregrinus), mającej na celu odbudowę nadrzewnej populacji tego drapieżnika.

Celem projektu jest zwiększenie populacji lęgowej sokołów wędrownych w Polsce, a w szczególności odbudowa jej leśnego ekotypu gniazdującego na drzewach. Obecnie w Polsce znanych jest około 20 gniazd sokoła wędrownego, jednak wszystkie znajdują się w dużych miastach i w górach. Ostatnie nadrzewne gniazda przed zanikiem populacji w Polsce stwierdzono w 1964 r., natomiast w roku 2010 i 2012 r. potwierdzono pierwszy, po tak długiej przerwie, lęg sokołów w polskich lasach.

Reintrodukcja sokołów wędrownych jest realizowana we współpracy Nadleśnictwa Włocławek z inicjatorem akcji – Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół". Sokoły są umieszczane w specjalnie do tego celu skonstruowanych sztucznych gniazdach zawieszonych w koronach drzew.

Ptaki spędzają w nich około 10 dni, co ma na celu przyzwyczajenie się do otoczenia. Mechanizm ten zwany „wdrukowaniem" miejsca urodzenia, powoduje, że sokoły po osiągnięciu dojrzałości (w wieku około 2-3 lat) zakładają gniazdo w środowisku zbliżonym do tego, gdzie po raz pierwszy zaczęły samodzielnie żyć.

Do chwili otwarcia sztucznego gniazda oraz później, przez co najmniej miesiąc, sokoły będą dokarmiane przez Zbigniewa Piotrkowskiego, leśniczego leśnictwa Kukawy, który nabył w tym doświadczenie podczas reintrodukcji w poprzednich latach. Aby zwiększyć szanse zagnieżdżenia się sokołów wędrownych w lasach, w okolicy ich wypuszczenia w koronach starych drzew zostaną umieszczone sztuczne gniazda. Ma to zwiększyć szanse założenia przez te ptaki rodziny, gdyż sokoły samodzielnie nie budują gniazd.

Leśnicy w całej Polsce włączyli się w program przywracania sokołów wędrownych do ich pierwotnego środowiska, czyli lasów. Istotną rolą leśników w reintrodukcji tego gatunku, poza kształtowaniem przyjaznego środowiska, jest wykrywanie gniazdujących na drzewach sokołów.