Wodna ekspozycja w Hydropolis

Najnowsza wystawa we wrocławskim Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis to fascynująca podróż do świata żywiołów. Tym razem odwiedzający dowiedzą się jak duże role odgrywają woda i powietrze. Wystawa została zorganizowana wspólnie z Lasami Państwowymi.
23.01.2019 | RDLP we Wrocławiu

Najnowsza wystawa we wrocławskim Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis to fascynująca podróż do świata żywiołów. Tym razem odwiedzający dowiedzą się jak duże role odgrywają woda i powietrze. Wystawa została zorganizowana wspólnie z Lasami Państwowymi.

Woda jest jedną z najważniejszych substancji we wszechświecie, jednak w wielu miejscach na Ziemi jej brakuje. Zarówno dla człowieka, jak i dla otaczającej go przyrody, woda jest niezbędna do życia oraz prawidłowego funkcjonowania. Z nią są także związane lasy, które bez wody chorują i obumierają, są również doskonałym jej magazynem. 

do końca marca w Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis we Wrocławiu będzie można odwiedzić wystawę Lasów Państwowych  „H2OLAS”. Na gości czekają liczne atrakcje, np. kolekcje roślin leśnych oraz makiety prezentujące gospodarkę węglową lasów.

Organizatorzy wystawy przygotowali również niespodziankę. W co drugi weekend będzie można skorzystać z zajęć z zakresu wiedzy przyrodniczo-leśnej, które będą prowadzone przez edukatorów-leśników. Uczestnicy spotkań poznają rolę drzew w przyrodzie, dowiedzą się w jaki sposób rośliny transportują wodę, zbudują drewniane zwierzęta w 3D i wykonają doświadczenie zjawiska podciągania kapilarnego wody. Zajęcia odbędą się: 2-3.02, 16-17.02, 2-3.03 i 16-17.03.2019 w godzinach: 11.00-12:00, 13.00-14:00 oraz 15.00-16:00.

Dodatkową atrakcją będzie możliwość obejrzenia wystawy „Lasy w Niepodległej Polsce”, która cały ubiegły rok podróżowała po Polsce. Ekspozycja była prezentowana w wielu instytucjach, np. Białowieskim Parku Narodowym czy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Głównym jej założeniem jest uświadomienie roli leśników w walce o niepodległość Polski oraz szczególnego znaczenia lasów w tym kontekście.