Woda jest dobrem wspólnym

Już po raz dziewiąty zorganizowano Międzynarodowy Kongres Katolicy i Ekologia. Spotkanie pod hasłem „Woda Dobrem Wspólnym” odbyło się 17-18 listopada w Toruniu.
28.07.2017

Już po raz dziewiąty zorganizowano Międzynarodowy Kongres Katolicy i Ekologia. Spotkanie pod hasłem „Woda Dobrem Wspólnym” odbyło się 17-18 listopada w Toruniu.

Jednym z wykładowców podczas kongresu był Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, który przestawił referat „Bioretencja w lasach”. Głównym zagadnieniem było wskazanie jak las wpływa na kształtowanie zasobów wodnych oraz jaki tkwi w nim potencjał gromadzenia wody.

Dyrektor generalny LP zaprezentował również w jaki sposób należy postrzegać las jako substytut zbiornika retencyjnego. Na końcu swojego referatu nawiązał do stanu prawnego wód powierzchniowych i przeszkód związanych z obecną decentralizacją władzy wodnej w Polsce, które w znaczący sposób dysfunkcyjnie oddziałują na możliwości prowadzenia gospodarki wodnej na gruntach Skarbu Państwa będących
w zarządzie Lasów Państwowych.

W wydarzeniu uczestniczyli także prelegenci z Argentyny, Belgii, Hiszpanii, Polski i Włoch. Organizatorem kongresu była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy współpracy z Papieską Radą ds. Kultury, Fundacją Nauki i Wiary – STOQ i Ministerstwem Środowiska.

Prezentacja „Bioretencja w lasach”.