W Solcu Kujawskim po raz kolejny policzono nietoperze

W Nadleśnictwie Solec Kujawski sprawdzono, co zamieszkuje studzienki inspekcyjne, które zamieniono na zimowiska dla zwierząt. Na dobre zadomowiły się tam nietoperze.
17.12.2019 | Adrian Pietrzak, Nadleśnictwo Solec Kujawski

W Nadleśnictwie Solec Kujawski sprawdzono, co zamieszkuje studzienki inspekcyjne, które zamieniono na zimowiska dla zwierząt. Na dobre zadomowiły się tam nietoperze.

Kontrola studzienek została przeprowadzona po zakończonym na początku tego roku projekcie. Obejmował on adaptację obiektów (przewidzianych do likwidacji wybranych studzienek inspekcyjnych nieużywanego i będącego w trakcie demontażu rurociągu) dla potrzeb zimujących nietoperzy.

Poza tym dla nietoperzy wykonano i zamontowano również budki drewniane i trocinobetonowe. Co ważne, całość prac nadzorował chiropterolog.

Podczas grudniowej kontroli zasiedlenia studzienek przeznaczonych na zimowiska, doliczono się 12 nietoperzy należących do dwóch gatunków: 11 gacków brunatnych (Plecotus auritus) i jednego nocka Natterera (Myotis nattereri). 

Spośród 15 zbadanych schronów, nietoperze zadomowiły się w pięciu. Specjalista z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Katedry Zoologii i Ekologii Kręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zauważył, że zarówno liczba zasiedlonych schronów, jak i liczba nietoperzy zasiedlających schrony w niecały rok po adaptacji obiektów wskazuje na sukces prowadzonego programu.

Natomiast w lipcu, kiedy sprawdzano budki lęgowe odnotowano 17 nietoperzy należących do trzech gatunków: dziesięć karlików malutkich (Pipistrellus pipistrellus), sześć karlików większych (Pipistrellus nathusii) i borowca wielkiego (Nyctalus noctula).

Występowanie nietoperzy stwierdzono na podstawie odchodów oraz osobników (głównie samców) w budkach lęgowych. 

Letnia kontrola została przeprowadzona na podstawie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na chwytanie oraz chwilowe przetrzymywanie osobników gatunków zwierząt.

Analogiczne kontrole odbędą się w przyszłym roku, a już teraz leśnicy zapewniają, że podzielą się dalszymi informacjami na temat nietoperzy w toruńskim Nadleśnictwie Solec Kujawski