Trwa akcja przeciwpożarowa w warszawskich lasach

Wprawdzie obecnie w lasach jest dosyć mokro, to leśnicy już kilka dni temu rozpoczęli coroczną akcję przeciwpożarową. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie leśnicy dyżurują już od końca marca.
08.04.2021 | Maciej Pawłowski, rzecznik prasowy RDLP w Warszawie

Wprawdzie obecnie w lasach jest dosyć mokro, to leśnicy już kilka dni temu rozpoczęli coroczną akcję przeciwpożarową. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie leśnicy dyżurują już od końca marca.

Rozpoczęły się codzienne dyżury przeciwpożarowe pełnione przez leśników w terenie, pracę rozpoczęły również Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne w nadleśnictwach i warszawskiej dyrekcji LP.

 W gotowości jest również samolot gaśniczy Dromader M18, stacjonujący w leśnej bazie lotniczej zlokalizowanej na warszawskim lotnisku Babice.

Leśnicy i strażacy apelują o niewypalanie traw

Podobnie jak w zeszłym roku, samolot będący w dyspozycji leśników w razie potrzeby pomoże również w gaszeniu pożarów na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. To wynik współpracy leśników z RDLP i KPN, którzy w tym celu podpisali stosowne porozumienie. Zgodnie z jego zapisami park pokryje koszty ewentualnych akcji gaśniczych na swoim terenie, włączy się również w finansowanie utrzymania samolotu i bazy lotniczej.

Tereny leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w czasie trwania akcji przeciwpożarowej są monitorowane z 33 specjalnych wież zwanych dostrzegalniami. W czasie pełnionych na nich dyżurów obserwowane są nie tylko tereny leśne, ale również przyległe do nich grunty. Takie działanie pozwala na szybkie wykrycie pojawiającego się dymu, powiadomienie straży pożarnej oraz podjęcie działań gaśniczych.

Mapa zagrożenia pożarowego

Odpowiednio zabezpieczone są również leśne parkingi i miejsca postojowe. Leśnicy wykonali w ich sąsiedztwie prawie 130 km specjalnych pasów zabezpieczających w postaci przeoranych bruzd. Mają one uniemożliwić przedostanie się ognia na tereny leśne.

Przypominamy, że dziewięć na dziesięć pożarów lasu to wynik działalności człowieka. Dlatego apelujemy o rozwagę i korzystanie z otwartego ognia wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

W 2020 r. na terenie lasów RDLP w Warszawie wybuchło 145 pożarów. Dzięki stale prowadzonej obserwacji oraz szybkim reakcjom ograniczono ich łączną powierzchnię do zaledwie 79,5 ha. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. zarówno liczba, jak i powierzchnia wykrytych pożarów zmniejszyły się.