Rusza wielki spis w lasach Podkarpacia

W niemal połowie nadleśnictw podlegających RDLP w Krośnie i dwóch parkach narodowych zostanie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza.
04.08.2016 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

W niemal połowie nadleśnictw podlegających RDLP w Krośnie i dwóch parkach narodowych zostanie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza.

W teren ruszy 30 grup w trzyosobowych składach, z udziałem doświadczonych taksatorów, fitosocjologów i gleboznawców. Według jednolitej metodyki przeprowadzą wstępną inwentaryzację zasobów na 1800 czteroarowych powierzchniach próbnych,
które wyznaczono w nadleśnictwach: Bircza, Brzozów, Dynów, Dukla, Jarosław, Kańczuga, Kołaczyce, Krasiczyn, Oleszyce i Sieniawa.
Ten etap prac potrwa do 15 lipca.

Rozpoznaniu przyrodniczych i kulturowych wartości lasów będą służyć prace inwentaryzacyjne, które rozpoczną się 9 czerwca w 10 nadleśnictwach na terenie RDLP w Krośnie i dwóch parków narodowych.

W wystąpieniu wprowadzającym do tematyki inwentaryzacji przyrodniczej Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP, omówił ogólne zasady prac, zaznaczając, że przy dobrze prowadzonej gospodarce w ekosystemach leśnych różnorodność biologiczna może być wyższa niż na obszarach ściśle chronionych.

- Nie ma wzorca pierwotności dla lasów, zatem musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, z jaką różnorodnością biologiczną mamy do czynienia i jak ją chronić metodami zrównoważonej gospodarki leśnej. Tę odpowiedź powinna dać rozpoczęta przez nas inwentaryzacja wskaźnikowa - powiedział.

Celem zasadniczym inwentaryzacji wskaźnikowej jest systematyczna ocena gospodarki leśnej w nadleśnictwach w aspekcie jej wpływu na stopień zbieżności faktycznej różnorodności biologicznej zasobów leśnych, będących w zarządzie nadleśnictw,
z różnorodnością naturalną.

- Jesteśmy drugą dyrekcją w kraju, która zmierzy się z tym trudnym zagadnieniem - zaznacza Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. - Korzystamy z doświadczeń zdobytych przez naszych leśników w trakcie niedawnej inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej. Robimy to jednak w większej skali i przy większym zróżnicowaniu siedliskowym. Zdobyte u nas doświadczenia będą wykorzystane w przyszłości we wszystkich polskich lasach. Wyznaczone powierzchnie próbne w przyszłości będą objęte stałym monitoringiem.

W dalszej części spotkania odbyła się narada z nadleśniczymi, w trakcie której zaprezentowano wyniki ekonomiczne i gospodarcze za pierwsze cztery miesiące roku, oceniono postęp prac hodowlanych i wykonanie zadań inwestycyjnych. Dyrektor Tomaszewski odpowiadał też na pytania nadleśniczych dotyczące bieżącej działalności Lasów Państwowych i zamierzeń na przyszłość.