Pszczoły wracają do lasów

Większość przygotowanych przez leśników barci została zasiedlona przez pszczoły. To, że owady zadomowiły się na dobre, widać po zapasach miodu, jaki przygotowały na zimę.
28.06.2016 | Ewa Majewska, RDLP w Białymstoku

Większość przygotowanych przez leśników barci została zasiedlona przez pszczoły. To, że owady zadomowiły się na dobre, widać po zapasach miodu, jaki przygotowały na zimę.

W Nadleśnictwie Supraśl (RDLP w Białymstoku) spośród jednej kłody bartnej i trzech barci przygotowanych przez leśników w tym roku, tylko jedna nie została zasiedlona. Pszczoły „zameldowały" się również w barciach, które zostały dla nich ustawione w lasach nadleśnictw Maskulińskie i Augustów.

Na początku sierpnia w ramach projektu „Odtworzenie tradycyjnego bartnictwa na terenie RDLP w Białymstoku" były prowadzone badania naukowe pod kierunkiem dr hab. Beaty Madras–Majewskiej z SGGW w Warszawie (uczelnia jest partnerem projektu).

Naukowcy wspólnie z leśnikami sprawdzali, ile barci i kłód jest zamieszkanych. Ponadto przeprowadzali identyfikację genetyczną ras pszczół, które zasiedliły wystawione przez leśników barcie.

Badania pozwalają również ocenić kondycję zdrowotną pszczół pod kątem zarażenia warrozą, chorobę wywołują roztocza Varroa destruktor, która jest jednym z czynników tzw. zespołu masowego ginięcia pszczół. Przeprowadzona obserwacja umożliwi identyfikację zagrożeń dla pszczół osiedlających się w lasach północno-wschodniej Polski.

Pobranie próbek wymagało sporo sprytu i odwagi, dlatego brali w nim udział pracownicy nadleśnictw posiadający doświadczenie pszczelarskie. Musieli oni otworzyć barcie, które są umieszczane kilka metrów nad ziemią. Następnie odłowione, żywe pszczoły umieszczono w sterylnych pojemnikach i zabezpieczano na czas transportu. Badania pszczelich rodzin z terenu trzech białostockich nadleśnictw zostaną powtórzone jesienią.