PODPISANO POROZUMIENIE WS. LASÓW ŁEMKOWSKICH

Porozumienie dotyczące wydawania osobom prywatnym nieruchomości leśnych położonych w tzw. lasach łemkowskich zostało podpisane przez Lasy Państwowe, Ministerstwo Środowiska i Stowarzyszenie Łemków.
28.06.2016 | Ministerstwo Środowiska

Porozumienie dotyczące wydawania osobom prywatnym nieruchomości leśnych położonych w tzw. lasach łemkowskich zostało podpisane przez Lasy Państwowe, Ministerstwo Środowiska i Stowarzyszenie Łemków.

Dokument reguluje kwestie wydawania przez Lasy Państwowe osobom prywatnym nieruchomości leśnych położonych na gruntach przejętych w przeszłości na własność Skarbu Państwa.

Postanowienia porozumienia są kompromisem wynegocjowanym przez strony i ułatwią płynne przekazywanie nieruchomości, znoszenia współwłasności i wzajemnych roszczeń. Zgodnie z postanowieniami porozumienia Ministerstwo Środowiska będzie monitorowało przebieg realizacji procedur określonych porozumieniem.

Podpisanie dokumentu i jego wdrożenie otwiera nowy etap w tym procesie, oparty na jasnych zasadach i lepszej współpracy pomiędzy stronami. Swoje podpisy na dokumencie złożyli: przedstawiciele Stowarzyszenia Łemków w Gorlicach, Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz Katarzyna Kępka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.