Okaż kulturę i chroń naturę

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach, we współpracy z Nadleśnictwem Siewierz oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, jest realizowany program edukacyjny „Okaż kulturę i chroń naturę”.
28.07.2017 | Magdalena Grajner RDLP w Katowicach

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach, we współpracy z Nadleśnictwem Siewierz oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, jest realizowany program edukacyjny „Okaż kulturę i chroń naturę”.

- Głównym celem programu jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród więźniów. Chcemy wzbudzić w nich poczucie odpowiedzialności za środowisko i uświadomić, że troszcząc się o naturę troszczą się tym samym o własne zdrowie – wyjaśnia mjr Joanna Korczyńska, rzecznik prasowy ZK w Wojkowicach.
Programem resocjalizacji poprzez działania proekologiczne objęto 20 osadzonych. Sławomir Paciej i Michał Polok, pracownicy Nadleśnictwa Siewierz (RDLP w Katowicach), zadbali o merytoryczne przygotowanie więźniów.

Leśnicy zaprezentowali uczestnikom programu zasady gospodarki leśnej oraz zasoby leśne w Polsce,
ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych siewierskich lasów, a także wyjaśnili z jakimi wyzwaniami i problemami borykają się w swojej codziennej pracy.

Zwieńczeniem akcji było wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, czyli sadzenie drzew na terenie Zakładu Karnego. Więźniowie posadzili ponad 100 sadzonek brzóz, dębów, grabów i świerków. 
Wymierne efekty programu widoczne były od razu. Więźniowie dokładnie przygotowywali glebę, usuwając zbędne kamienie i stare korzenie. - Boje się, że tu  nic nie wyrośnie na tych kamieniach – mówił jeden ze skazanych.
Mottem akcji były słowa Wojciecha Bogusławskiego „Milsze jest człowiekowi jedno drzewo, które sam zasadził, niż cały ogród przez innych zasiany”.