Nowe obiekty w starachowickiej osadzie leśnej

W osadzie leśnej Klepacze 21 czerwca otwarto Izbę Partyzancką im. Generała Antoniego Hedy „Szarego” oraz Izbę Leśną. Uroczystość była jednym z przedsięwzięć Nadleśnictwa Starachowice i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
25.06.2018 | Anna Stępień, Nadleśnictwo Starachowice

W osadzie leśnej Klepacze 21 czerwca otwarto Izbę Partyzancką im. Generała Antoniego Hedy „Szarego” oraz Izbę Leśną. Uroczystość była jednym z przedsięwzięć Nadleśnictwa Starachowice i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystościach wzięła udział rodzina Antoniego Hedy „Szarego”, a także minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Licznie przybyli senatorowie i posłowie, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządów, środowisk patriotycznych i kombatanckich, w szczególności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, strzelcy, harcerze, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z leśnikami, uczniowie szkół i mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz leśnicy.

- To  jest hołd złożony tym, którzy wspomagali partyzantów, przechowywali ludzi. Na tym terenie ten patriotyzm wśród leśników był wyjątkowypowiedziała Teresa Heda-Snopkiewicz. Nadleśniczy Ryszard Bis podkreślił, że  staraniem leśników jest zachowanie pamięci o Antonim Hedzie „Szarym” oraz  ludziach z nim związanych. - Szczęśliwie, dzisiaj nie jest to walka o pamięć, tylko praca dla zachowania w pamięci, w historii naszego regionu wielkiej postaci, którą bez wątpienia był Antoni Heda „Szary”.

Po wystąpieniach została odsłonięta pamiątkowa tablica przy dębię posadzonym w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości w hołdzie gen.  Antoniemu Hedzie „Szaremu” w 10. rocznicę jego śmierci. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi przy Izbie Partyzanckiej i Izbie Leśnej. Uroczystość zakończyła się występem patriotycznym młodzieży z Gimnazjum nr 1 im. Generała Antoniego Hedy – Szarego w Starachowicach. W dalszej części spotkania odbył się pokaz kawalerii konnej oraz wspólne śpiewanie pieśni partyzanckich przy ognisku.

Zarówno Izba Partyzancka jak i Izba Leśna mieszczą się dawnej leśniczówce Klepacze położonej wewnątrz starachowickich lasów. Po wybuchu II wojny światowej lasy starachowickie stały się nie tylko kryjówką dla uciekających mieszkańców okolicznych wiosek przed wojskiem niemieckim, ale także miejscem potyczek, akcji, zamachów i bestialskich mordów.
Jednym z ugrupowań AK stacjonujących w lasach leśnictwa Klepacze był oddział Antoniego Hedy „Szarego”. Wsławił się m.in. rozbiciem więzień w Starachowicach, Kielcach oraz Końskich i uwolnieniem przetrzymywanych tam więźniów.

W izbach można zobaczyć przedmioty oraz umundurowanie z okresu II wojny światowej. Będą się odbywały także „żywe" lekcje historii dla młodzieży oraz spotkania z żołnierzami Armii Krajowej. W drugiej części znajduje się Izba Leśna, w której odtworzono wygląd przedwojennych wnętrz, aby  pokazać warunki pracy leśniczego z okresu międzywojennego. Na ścianach umieszczone zostały liczne fotografie, dokumenty historyczne oraz inne informacje. Ponadto można obejrzeć dystynkcje leśne, umundurowanie i wiele innych cennych eksponatów niezbędnych do pracy leśniczego w minionym wieku.