Nowe M3 czekają na rybołowy

Już wkrótce ponad 120 nowych platform dla rybołowów zostanie zamontowanych w lasach. To kolejny etap wspólnego projektu Lasów Państwowych i Komitetu Ochrony Orłów.
28.01.2020

Już wkrótce ponad 120 nowych platform dla rybołowów zostanie zamontowanych w lasach. To kolejny etap wspólnego projektu Lasów Państwowych i Komitetu Ochrony Orłów.

Ornitolodzy wspólnie z leśnikami wyznaczyli najlepsze miejsca, w których od stycznia montowane są nowe platformy. Wszystko odbywa się pod okiem specjalistów z Komitet Ochrony Orłów, którzy czuwają, aby usytuowanie platform było dopasowane do wymagań rybołowów.

Najczęściej są wybierane wysokie, górujące nad okolicą sosny. Na samym wierzchołku korony są budowane specjalnie zaprojektowane konstrukcje, które muszą wytrzymać kilkanaście lat użytkowania.

Leśnicy i ornitolodzy liczą na to, że rybołowy nowe platformy zasiedlą już w tym lub kolejnych latach. 

Projekt ochrony rybołowa na wybranych obszarach Natura 2000 to wspólne działanie leśników z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (koordynator przedsięwzięcia), 20 nadleśnictwa położonych na północy Polski oraz KOO, który od lat podejmuje próby ocalenia gatunku. Założenia projektu powstały już w 2014 r., w trakcie trwania projektu LIFE, realizowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Podjęta w 2015 r. decyzja o aplikowaniu o środki LIFE zaowocowała wspominanym projektem,, którego finansowanie zapewnią: program LIFE, NFOŚiGW oraz Lasy Państwowe. Całość prac będzie kosztowała ponad 5 mln zł. Projekt zostanie zakończony w 2020 r. 

Więcej o projekcie

Rybołów (Pandion haliaetus) jest jednym z najrzadszych gatunków ptaków szponiastych w Polsce. Populacja w naszym kraju szacowana jest obecnie na 27 par. U naszych sąsiadów za Odrą występuje około 650 par. Po drugiej stronie Bałtyku jest ich ponad 4000 par.

W ramach projektu przeprowadzono szczegółową inwentaryzację populacji rybołowa. Obecnie jest znanych ok. 30 stanowisk lęgowych rybołowów.