Nadleśnictwo Bielsko pomoże w odzyskaniu leśnego amfiteatru

Prawdopodobnie już pod koniec wakacji zakończy się rekonstrukcja leśnego amfiteatru w Lipniku na terenie Nadleśnictwa Bielsko. Środki na przywrócenie amfiteatru wyłożyło między innymi nadleśnictwo oraz RDLP w Katowicach.
03.06.2020 | Sławomir Cichy, rzecznik prasowy RDLP w Katowicach

Prawdopodobnie już pod koniec wakacji zakończy się rekonstrukcja leśnego amfiteatru w Lipniku na terenie Nadleśnictwa Bielsko. Środki na przywrócenie amfiteatru wyłożyło między innymi nadleśnictwo oraz RDLP w Katowicach.

- Od ponad dekady mieszkańcy Bielska-Białej starali się o przywrócenie świetności amfiteatrowi w Lipniku. Pomysł rewitalizacji tego miejsca wygrał nawet w 2017 roku konkurs na inwestycję z Budżetu Obywatelskiego - mówi nadleśniczy Marek Czader.

Inwestorami są miasto Bielsko-Biała, nadleśnictwo oraz RDLP w Katowicach. Koszt rewitalizacji to prawie 2,4 mln zł z czego niemal 700 tys. zł to wkład leśników.

Mimo że w budżecie miasta zabezpieczono 500 tys. zł, to suma okazała się niewystarczająca, dodatkowym problemem okazały się prawa własnościowe. Teren nie należy do gminy, a w głównej mierze do Nadleśnictwa Bielsko. Dlatego to właśnie Nadleśnictwo Bielsko ogłaszało przetargi na modernizację obiektu. Dopiero przy trzecim podejściu udało się wyłonić wykonawcę.

Zgodnie z umową podpisaną w marcu, prace obejmują odtworzenie czaszy amfiteatru, przebudowę widowni i sceny. W specyfikacji przetargowej zapisano również wybudowanie dwóch wiat oraz elementów infrastruktury takich jak droga i miejsca parkingowe, chodniki, ławki, paleniska, toalety i elementy małej architektury.

Amfiteatr murowany z kamienia łamanego, został zbudowany na niewielkiej polanie w 1938 r. (prace trwały dwa lata), z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Jest inspirowany teatrem greckim, na rzucie półkola. Widownię usytuowano na zboczu, a scena to istniejąca w tym miejscu leśna polana. Rewitalizacja odbywa się z uwzględnieniem historycznego aspektu miejsca, jego formy i konstrukcji.

Teren ma charakter leśny, a sam teatr położony jest na granicy Lipnika i Straconki, w sąsiedztwie niebieskiego szlaku na szczyt Gaiki, skąd dalej można dojść choćby na Magurkę lub Hrobaczą Łąkę w Beskidzie Małym.

Dla popularności tego miejsca duże znaczenie miała możliwość   dojechania autobusem miejskim, choć w projekcie rewitalizacji uwzględniono także parking i miejsca postojowe.

- Cieszę się, że rewitalizacja doszła do skutku.  Mój poprzednik, Hubert Kobarski był zaangażowany w ten projekt i nie tylko myślał, jak przywrócić mu świetność, ale nawet szkicował projekty odbudowy – mówi nadleśniczy Czader.

Rewitalizacja amfiteatru, to jeden z wielu w ostatnich latach projektów Nadleśnictwa Bielsko skierowanych do mieszkańców. Dzięki inwestycjom Lasów Państwowych powstały m.in. parking w Dolinie Wapienicy, miejsca postojowe w Lipniku i Straconce, ścieżka biegowa czy górskie ścieżki rowerowe.