Lasy Państwowe wśród strażników pamięci

Lasy Państwowe otrzymały nagrodę specjalną Strażnik Pamięci jako wyraz uznania dla wszystkich leśników dbających o pomniki polskiej przyrody i historii. Uroczysta gala odbyła się na Zamku Królewskim. Organizatorem szóstej edycji nagrody był tygodnik „Do Rzeczy”.
08.11.2018

Lasy Państwowe otrzymały nagrodę specjalną Strażnik Pamięci jako wyraz uznania dla wszystkich leśników dbających o pomniki polskiej przyrody i historii. Uroczysta gala odbyła się na Zamku Królewskim. Organizatorem szóstej edycji nagrody był tygodnik „Do Rzeczy”.

W przededniu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę statuetkami uhonorowani zostali ci, którzy w sposób szczególny upamiętniają i promują polską historię. Udział w gali wzięli premier Mateusz Morawiecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i minister środowiska Henryk Kowalczyk. Odczytano również list od prezydenta Andrzeja Dudy i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Nagrodę dla Lasów Państwowych w imieniu dyrektora generalnego odebrał Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych.  

- Cieszymy się, że dostrzeżone zostało zaangażowanie Lasów Państwowych w szereg przedsięwzięć mających na celu podtrzymywanie i popularyzację wiedzy o miejscach, ludziach i faktach ważnych dla historii Polski, jak również pielęgnowanie pozostałych po nich śladów. Od początku istnienia Lasów Państwowych, czyli od 1924 roku, była i jest to immanentna część ich działania - podkreślił.

Krzysztof Janeczko zaznaczył, że wprawdzie nagrodę otrzymała organizacja, lecz jest to również wyraz docenienia ludzi – wielu pokoleń pracowników Lasów Państwowych. - To dzięki ich poczuciu odpowiedzialności, patriotyzmowi, mocnej więzi z „małymi ojczyznami”, pasji historycznej, której poświęcają też czas wolny i prywatne środki, wiele skrytych w lasach świadectw naszej bogatej przeszłości udaje się odkryć, ocalić od zapomnienia, zainteresować nimi rodaków - powiedział.

Jako przykład troski o ważne dla Polaków i ich historii miejsca zastępca dyrektora generalnego podał projekt ochrony słynnego, blisko 700-letniego dębu Bartek, realizowany przez Nadleśnictwo Zagnańsk, czy ratowania przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór unikatowego grobowca z końca XVIII wieku, tzw. piramidy w Rapie.

To tylko nieliczne przykłady, gdyż na terenie Lasów Państwowych znajduje się aż 2 tys. obiektów, które wpisano do rejestru zabytków. Odpowiedzialnie prowadzona gospodarka leśna zdecydowały o tym, że polskie lasy kryją wielokrotnie większy depozyt zabytków archeologicznych znajdujących się często w bardzo dobrym stanie, co jest rzadkością na terenach zurbanizowanych lub użytkowanych rolniczo.

W ostatnim czasie, dzięki finansowaniu przez Lasy Państwowe, zabytki te są inwentaryzowane z użyciem najnowocześniejszych technik i udostępniane nauce, jak choćby w Puszczy Białowieskiej czy na Podkarpaciu.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk przypomniał, że leśnicy już w pierwszych dniach po odzyskaniu niepodległości zatroszczyli się o miejsca pamięci. 

- Jak mało, który zawód, leśnicy stali się strażnikami pamięci, do dziś są kustoszami tysięcy obiektów i miejsc ważnych dla polskiej tożsamości. Już na początku lat wolnej Polski zatroszczyli się o pamięć, o groby powstańców styczniowych, czy wojny polsko-bolszewickiej, których groby były rozrzucone po lasach.

Wyróżnienie Strażnik Pamięci 2018 przyznawane są w trzech kategoriach – Twórca, Mecenas oraz Instytucja.