Krajowa Narada Straży Leśnej

Niemal pięciuset strażników leśnych z całej Polski oraz dyrektorzy regionalnych i generalnej dyrekcji Lasów Państwowych spotkali się 14 grudnia w Instytucie Badawczym Leśnictwa na Krajowej Naradzie Straży Leśnej.
15.12.2017 | CILP

Niemal pięciuset strażników leśnych z całej Polski oraz dyrektorzy regionalnych i generalnej dyrekcji Lasów Państwowych spotkali się 14 grudnia w Instytucie Badawczym Leśnictwa na Krajowej Naradzie Straży Leśnej.

- Nie mogłem się z wami nie spotkać i wam nie podziękować za pracę, którą przez ten rok wykonaliście – mówił Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP. – Przepraszam Was również za wszystkie niedogodności, z którymi musieliście się borykać – dodał i podkreślił, że aby usprawnić działanie Straży Leśnej konieczne są zmiany w prawie.

Według słów Tadeusza Pasternaka, Głównego Inspektora Straży Leśnej, stosowne projekty już są gotowe. Inspektor zapowiedział również zwiększenie liczby strażników w nadleśnictwach. – Pamiętajcie też o tym, że naszym obowiązkiem jest przede wszystkim działanie w ramach prawa i pilnowanie jego przestrzegania, a dzisiejsze spotkanie jest dowodem uznania i podziękowaniem za realizację działań służbowych w puszczy oraz na terenach objętych tegorocznym kataklizmem

O udanej współpracy Straży Leśnej z Policją mówił także nadinspektor Jan Lach, zastępca Komendanta Głównego Policji. - Zachęcam do rozwijania współpracy. Dzięki temu możemy skuteczniej zwalczać przestępstwa, w tym te związane z lasami: dzikie wysypiska, nielegalne wjazdy do lasu czy nielegalną wycinkę drzew – powiedział Lach.  – W imieniu polskiej Policji dziękuję za współpracę, bo bez wspólnych działań nie byłoby takich sukcesów – dodał i zachęcił strażników do wspólnego tworzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również profesorowie Jacek Hilszczański i Janusz Sowa, przedstawiciele Rady Naukowej Leśnictwa, prof. Janusz Czerepko, dyrektor IBL, parlamentarzyści oraz duchowni.