Jesienne odnawianie lasów

Podczas jesiennego odnawiania lasu nadleśnictwa z terenu radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych posadzą 3 mln sadzonek. Rocznie radomscy leśnicy sadzą ok. 18 mln sadzonek, a w całej Polsce 500 mln drzew.
09.10.2019 | Edyta Nowicka, rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

Podczas jesiennego odnawiania lasu nadleśnictwa z terenu radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych posadzą 3 mln sadzonek. Rocznie radomscy leśnicy sadzą ok. 18 mln sadzonek, a w całej Polsce 500 mln drzew.


W Nadleśnictwie Barycz są zakładane szczególne uprawy. Na powierzchni ok. 1,5 ha swoje miejsce znajdzie 4,5 tys. sadzonek świerka. Wyhodowano je z nasion zebranych z drzew matecznych i plantacji nasiennych tego gatunku znajdujących się na terenie dyrekcji LP w Poznaniu i Katowicach.
Uprawa posłuży do wieloletnich badań w ramach programu testowania potomstw, czyli zbadanie w jakim stopniu dziedziczone są poszczególne cechy, w tym te najistotniejsze dla gospodarki leśnej.
Sadzenie odbywa się według szczegółowego schematu. Sadzonki mają numery porządkowe oraz numery tzw. rodów. Miejsce posadzenia każdej z nich jest ściśle wyznaczone, według kwater, rzędów i kolumn.
Kolejna taka upraw zostanie posadzona za rok w Nadleśnictwie Włoszczowa. Tam testowane będzie potomstwo świerka z drzew matecznych z Nadleśnictwa Suchedniów. Opiekę naukową nad całością przedsięwzięcia pełni IBL, ID PAN w Kórniku, WL SGGW w Warszawie oraz WL UR w Krakowie.

Ze względu na sprzyjające o tej porze roku warunki pogodowe, w szczególności wilgotnościowe, odnowienia jesienne są coraz częściej stosowane przez leśników. Takie sadzenie pozwala też na uniknięcie ryzyka przedłużającej się zimy, a co się z tym wiąże opóźnienia terminu odnowień wiosennych, czy też wczesnowiosennej suszy, jaka wystąpiła w tym roku. Jesienne sadzenie drzew pozwala też na rozładowanie wiosennego spiętrzenia prac odnowieniowych.

O tej porze roku najczęściej sadzi się drzewa gatunków liściastych, ale także sosnę i modrzewia z zakrytym systemem korzeniowym. Na terenie RDLP w Radomiu takie sadzonki produkowane są w Gospodarstwie Nasienno-Szkółkarskim Nadleśnictwa Daleszyce w Sukowie.
Jest ono najnowszą i najnowocześniejszą szkółką kontenerową w Lasach Państwowych. Rosną tam roczne sadzonki z tzw. bryłką, głównie gatunki liściaste – dąb i buk, ale też sosna i modrzew.

W lasach regionu radomskiego i świętokrzyskiego jesienią wysadzana jest sosna – już od września, a gatunki liściaste – od października. Odnowionych zostanie 500 ha lasów. To ok. 20 proc. odnowień, reszta została wysadzona wiosną tego roku.

Warto pamiętać, że rocznie leśnicy w całej Polsce sadzą 500 mln drzew, a w RDLP w Radomiu ok. 18 mln. To oznacza, że w miejscu każdego wyciętego drzewa, sprzedanego na potrzeby społeczeństwa leśnicy sadzą kilka, a nawet kilkanaście drzew.

Najwięcej sadzonek ze szkółki w Daleszycach w czasie jesiennych odnowień zostanie posadzonych w nadleśnictwach Pińczów i Daleszyce (po blisko 300 tys. sadzonek, głównie sosny – Daleszyce i dębów – Pińczów), natomiast Staszów wysadzi 200 tys. – dębu, buka i sosny.

Po ok. 150 tys. wysadzą nadleśnictwa Ostrowiec  Świętokrzyski (głównie buk) i Suchedniów (w przewadze sosna) oraz Grójec. Dobieszyn, Marcule, Starachowice, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Skarżysko, Ruda Maleniecka, Barycz, Jędrzejów, Łagów, Radom, Kielce, Chmielnik zasadzą od 130 do 20 tys. sadzonek.

Jesiennych odnowień lasu nie będzie w nadleśnictwach Stąporków, Włoszczowa i Zagnańsk, tam wszystkie odnowienia wykonano wiosną lub las odnawiany jest przez leśników naturalnie, w szczególności dotyczy to jedlin w Zagnańsku.

Łącznie w nadleśnictwach RDLP w Radomiu leśnicy wysadzą ze szkółki w Daleszycach 925 tys. sadzonek sosny, blisko 615 tys. dębu, ponad 460 tys. buka, ale również 21 tys. lipy – dla bioróżnorodności lasów i pamiętając o pszczelarzach oraz ponad 0,6 tys. modrzewia.

Lasów w Polsce przybywa. Lesistość w Polsce wynosi obecnie ok. 30 proc., a tuż po drugiej wojnie światowej wynosiła niespełna 21 proc. W polskich lasach systematycznie zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Leśnicy dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do właściwości gleby, żyzności siedliska.

Dzięki temu udział drzewostanów liściastych od czasów zakończenia drugiej wojny światowej zwiększył się z 13 proc. do 24 proc. Ze względu na zapotrzebowanie na sadzonki drzew liściastych –dębu i buka – produkcja na szkółce w Daleszycach nastawiona jest właśnie na te gatunki.