COP24. Inauguracja szczytu klimatycznego

W Katowicach rozpoczął się szczyt klimatyczny COP24. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem „Changing together”. To już czwarty raz, kiedy Polska przewodniczy wydarzeniu, a trzeci gdy jest jego gospodarzem.
13.12.2018 | Tomasz Esman

W Katowicach rozpoczął się szczyt klimatyczny COP24. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem „Changing together”. To już czwarty raz, kiedy Polska przewodniczy wydarzeniu, a trzeci gdy jest jego gospodarzem.

W otwarciu szczytu wziął udział prezydent Andrzej Duda. Podczas inauguracji prezydent podkreślał, że rezygnacja z tradycyjnych źródeł energii i przejście do gospodarki niskoemisyjnej, musi opierać się na dialogu społecznym.
Takie założenie przyświecało stworzeniu „Śląskiej Deklaracji o Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji”, która to dopełnia porozumienie paryskie o aspekt społeczny. Przedstawienie wcześniej wspomnianej deklaracji, to jedno z głównych wydarzeń dzisiejszego dnia.

Znaczenie sprawiedliwych przemian na rzecz klimatu, które uwzględniałyby również interes społeczny, zostało także uwzględnione w hasłach COP24. Pierwszym z nich jest zrównoważony rozwój miast, polegający na poprawie jakości powietrza, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wprowadzenie przyjaznych klimatowi rozwiązań, np. elektromobilność. Drugie to człowiek, czyli solidarna i sprawiedliwa przemiana społeczno-gospodarcza regionów przemysłowych. Ostatnie, trzecie to przyroda, pod nim zawiera się wielofunkcyjna i zrównoważona gospodarka leśna, która stanowi element neutralności klimatycznej.

Polska organizatorem 24 konferencji została ustanowiona podczas poprzedniej konferencji. Szczytowi przewodniczy Michał Kurtyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz autor rządowego programu rozwoju elektromobilności.

Podczas toczących się dyskusji podkreślano interesy społeczeństw, które zostaną objęte transformacją. Prelegenci odnosili się do wielu przykładów znanych z innych rejonów świata.

Polska zmiana systemu gospodarczego polegająca na rezygnacji z wykorzystywania węgla kamiennego na rzecz niskoemisyjnej gospodarki, to nie pierwsza taka zmiana na świecie. - Pracujemy w ponad 40 krajach. Opracowujemy strategie m.in. w Kanadzie, Chinach po to, żeby łagodnie przejść przez taką transformację, gdyż nie możemy dopuścić do powstania masywnego bezrobocia - podkreśliła Laura Merrill z Międzynarodowego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju. Tak stało się między innymi  w Walii. – Zamknięcie kopalni się nie udało, ponieważ ta decyzja silnie wpłynęła na lokalne społeczeństwo. Dlatego Polska musi się postarać, aby mieć dobry plan – przypomniała Merrill.

Wielokrotnie podkreślano, że do osiągnięcia tak ambitnego celu niezbędne jest zapewnienie lokalnym społeczeństwom, które utrzymują się głównie z wydobycia lub przerobu węgla kamiennego, odpowiednich warunków życia. W tym świadczeń socjalnych, które zrekompensują poniesioną stratę. Prelegenci zauważyli również, że wsparcie nie może opierać się jedynie na dotowaniu społeczeństwa, a na przygotowaniu go do nadchodzącej zmiany, zapewniając kursy, szkolenia, które pomogą w przekwalifikowaniu się.

Nie bez powodu miastem, które gości ponad 25 tys. delegatów z niemal 200 państw są Katowice. Właśnie one są symbolem przemian na rzecz ochrony środowiska. Od 25 lat przechodzą plan zrównoważonej transformacji, nie tylko samego miasta, ale również regionu. Dowodem na skuteczność tych działań jest miejsce lokalizacja szczyty, gdyż  konferencja odbywa się na terenie dawnej kopalni.

Podczas COP24 można odwiedzić wiele pawilonów, w których różne kraje prezentują swoje sposoby na walkę ze skutkami zmian klimatycznych oraz pomysły na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W polskim pawilonie można zapoznać się ze stoiskiem przygotowanym przez Lasy Państwowe. Każde z tegorocznych haseł przybliża inna interaktywna ekspozycja lub multimedialna projekcja.