Gołuchowskie żubry „ochrzczone”

Żubry urodzone w czerwcu i lipcu tego roku w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie otrzymają imiona wybrane w drodze konkursu.
23.10.2018 | ALICJA ANTONOWICZ, KIEROWNIK DZIAłU EDUKACJI I INFORMACJI OśRODKA KULTURY LEśNEJ W GOłUCHOWIE

Żubry urodzone w czerwcu i lipcu tego roku w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie otrzymają imiona wybrane w drodze konkursu.

Spośród 565 zgłoszeń, w pierwszym etapie konkursu wybrano do rozpatrzenia 348 imion. Wyeliminowano te, które już wcześniej zostały zgłoszone do Księgi Rodowodowej Żubrów przez ośrodki hodowlane. Do drugiego etapu przeszły imiona niepowtarzalne i oryginalne.

Jury pod przewodnictwem Benedykta Roźmiarka, dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie dokonało następującego wyboru. Byk urodzony 18 czerwca będzie nosił imię POMIŁEK. Propozycję tę zgłosiła Sylwia Kędzia z Kalisza. Drugi osobnik, urodzony dokładnie miesiąc później, będzie nosił imię POCIESZEK. Jego pomysłodawcą jest Artur Woźniak z Ostrowa Wielkopolskiego.

Warunkiem zaklasyfikowania do konkursu było zgłoszenie imion rozpoczynających się od liter „Po” i takich, które jeszcze nie zostały ujęte w Księdze Rodowodowej Żubrów. Księga jest światowym rejestrem żubrów, prowadzonym przez Białowieski Park Narodowy. Redakcja księgi, na podstawie raportów  otrzymywanych od hodowców, rejestruje kompletne dane o każdym żubrze czystej krwi: płeć, datę urodzenia, dane ojca i matki, miejsce urodzenia, potomstwo, wszystkie zmiany miejsca przebywania oraz datę śmierci.

Gołuchowska hodowla żubrów rozpoczęła się w 1977 roku i od tego czasu dane na jej temat trafiają do białowieskiej redakcji. Stado stanowi rezerwę genetyczną dla zwierząt żyjących na wolności i odgrywa znaczącą rolę w procesie restytucji (przywrócenia środowisku) tego gatunku.

Uroczyste nadanie imion żubrom odbędzie się 6 listopada.