Pogarsza się stan dębu „Chrobry”

Specjaliści martwią się o dalsze losy „Chrobrego”. Dąb został zaatakowany przez groźne grzyby.
28.07.2017 | Olga Ciemnoczołowska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Specjaliści martwią się o dalsze losy „Chrobrego”. Dąb został zaatakowany przez groźne grzyby.

Podczas oględzin, które 16 września zostały przeprowadzane przez specjalistów z Nadleśnictwa Szprotawa oraz Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku  (stan drzewa jest  na bieżąco monitorowany przez ZOL), zauważono na pniu liczne owocniki grzybów.

Osłabienie drzewa stworzyło dogodne warunki do rozwoju grzybni ozorka dębowego oraz żółciaka siarkowego, które rozkładają drewno i w efekcie zaburzają statykę drzewa. W perspektywie kilku lub kilkunastu lat mogą doprowadzić do zamarcia nawet całego drzewa.

Podczas monitoringu potwierdzono zamarcie części konarów, o czym świadczy popękana korowina, która zaczyna odpadać.

Ponadto rozwój liści w koronie dębu jest bardzo zróżnicowany. Na jednym z konarów drzewa tegoroczne liście prawie w ogóle się nie rozwinęły, a na pozostałych są drobne lub słabo rozwinięte, skręcone i przebarwione, to świadczy o ograniczonym dostępie do składników pokarmowych i przepływie substancji odżywczych.

Mimo że w czasie największych letnich upałów dąb był podlewany przez miejscową Straż Pożarną (drzewo zostało zasilone 4,5 tys. m3 wody), to długotrwała susza bardzo osłabiła „Chrobrego” i utrudniała proces fotosyntezy. Dąb, szybciej niż w ubiegłym latach, zaczął zrzucać liście.

„Chrobry”, jeden z ważniejszych dębów w Polsce, został podpalony pod koniec ubiegłego roku. Zespół specjalistów, przyrodników i leśników pracuje nad polepszeniem jakości życia dębu i utrzymaniem jego zdrowotności.  Będzie on monitorowany w zakresie stabilności jego gałęzi i pojawiających się szkodników – również tych w najbliższym otoczeniu występujących na sąsiadujących drzewach. Wiedza ta pozwoli na szybką reakcję ukierunkowaną na stałą ochronę dębu jak i jego otoczenia.