COP24. Dzień Leśny podczas szczytu klimatycznego

Piąty dzień międzynarodowego szczytu klimatycznego w Katowicach poświęcono lasom jako narzędziu do walki ze zmianami klimatu. Uczestnicy paneli dyskusyjnych apelowali o prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.
13.12.2018 | Tomasz Esman

Piąty dzień międzynarodowego szczytu klimatycznego w Katowicach poświęcono lasom jako narzędziu do walki ze zmianami klimatu. Uczestnicy paneli dyskusyjnych apelowali o prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.

Unikatową rolę lasów podkreślił René Castro, wiceszef Dyrekcji Klimatu, Różnorodności Biologicznej, Ziemi i Wody FAO. - Jedyne rozwiązanie dla świata, jakie jeszcze możemy zastosować, to wykorzystanie zrównoważonej gospodarki leśnej. Z lasów należy korzystać w sposób rozważny, jak robi to polskie leśnictwo – podkreślał René Castro. 

Według przedstawiciela Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa jednym ze sposobów na zmniejszenie globalnej emisji dwutlenku węgla i powstrzymanie zmian klimatu są rekultywacja i zalesianie zdegradowanych terenów. - Tu polskie doświadczenia są bardzo ważne - ocenił.

Według Castro, to właśnie zalesianie zniszczonych obszarów jest najszybszym sposobem redukcji średniej globalnej wielkości emisji dwutlenku węgla na jednego mieszkańca Ziemi. Efekty tych działań mogą być widoczne już w ciągu 10-15 lat

O tym, że lasy odgrywają dużą rolę w walce ze zmianami klimatu, delegatów nie trzeba było przekonywać. Kluczowym problemem natomiast jest opracowanie sposobu korzystania z zielonych zasobów. Wielokrotnie podkreślano, że metoda korzystania powinna pozwolić efektywnie wykorzystać zdolności lasu do walki z ociepleniem klimatu.Za przykład posłużył polski model gospodarki leśnej oraz projekty realizowane przez Lasy Państwowe. Dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny wymieniał wdrażane w ostatnich latach w Lasach Państwowych inicjatywy, wśród nich małą retencja czy projekt elektromobilność. - Niektóre z prowadzonych przez polskie Lasy Państwowe programów są najbardziej ambitnymi przedsięwzięciami w całej Unii Europejskiej – podsumowywał.

Niewątpliwie najwięcej uwagi przykuł projekt „Leśnych Gospodarstw Węglowych”. Zadaniem tego przedsięwzięcia jest wykorzystanie naturalnych zdolności lasu do pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla w tkankach roślinnych.

Andrzej M. Jagodziński z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk wraz z Krzysztofem Stereńczakiem z Instytutu Badawczego Leśnictwa precyzyjnie wytłumaczyli metodę obliczania pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy.

Z dużym zainteresowaniem spotkała się inicjatywa podjęta w 2005 r. „budowy" zielonego, żywego muru, który będzie oddzielał Saharę od Sahelu. W projekcie posadzenia pasa zieleni, jako wolontariusze wzięło udział czterech pracowników Lasów Państwowych, którzy przez tydzień sadzili lokalne gatunki drzew na sawannie.

Inicjatywa utworzenia zielonego muru finansowana jest ze środków prywatnych. - Chciałbym podziękować polskim Lasom Państwowym za to, że zainteresowały się naszą inicjatywą i charytatywnie ją wspomogli – mówił Ody-Marc Duclos, prezes Fundacji Zielone Serce.

Polscy leśnicy oprócz doraźnej pomocy przy sadzeniu drzew, pełnili również rolę ekspertów. Delegaci podkreślali, że współpraca podczas sadzenia lasu w Afryce to przykład dobrej praktyki, którą należy rozpowszechnić na cały świat. W akcji wzięło udział ponad 500 osób z 18 krajów.  - Przez wiele lat motywowaliście społeczeństwo do odnawiania lasów. Na świecie jest wiele obszarów wylesionych, z waszą pomocą i wiedzą zmotywujemy ludzi do wspólnego sadzenia zielonego muru. Dzięki temu nasze dzieci i wnuki dostaną świat zielony – podkreślał Duclos.

Kończąc panel dyskusyjny Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych podkreślił, że oprócz wielkich inicjatyw jak mała retencja, wprowadzanie samochodów elektrycznych na drogi, warto pamiętać o codziennych małych wyborach, które również mogą się przyczynić do ograniczania skutków zmian klimatycznych.