Cietrzew z Drygał odzyskał wolność

Kogut cietrzewia, odłowiony w białostockim Nadleśnictwie Drygały, po czterech tygodniach wrócił do domu. Przez miesiąc przebywał w Ośrodku Hodowli Cietrzewia w olsztyńskim Nadleśnictwie Spychowo.
22.05.2020 | Andrzej Sas, Nadleśnictwo Drygały

Kogut cietrzewia, odłowiony w białostockim Nadleśnictwie Drygały, po czterech tygodniach wrócił do domu. Przez miesiąc przebywał w Ośrodku Hodowli Cietrzewia w olsztyńskim Nadleśnictwie Spychowo.

Cietrzew w ośrodku miał do wypełnienia szczególne zadanie,  miał wzbogacić pulę genetyczną hodowanych tam ptaków. Cietrzew jest zagrożonym wyginięciem w Polsce gatunkiem kuraka leśnego. Pomimo objęcia ochroną prawną, a także prowadzenia ochrony czynnej jego liczebność w kraju maleje.

Dlatego w 2018 r. w olsztyńskim Nadleśnictwie Spychowo powstał Ośrodek Hodowli Cietrzewia, którego celem jest odchowanie młodych cietrzewi mających zasilać dziko żyjącą populację. Corocznie do przebywających w ośrodku samic na czas toków dopuszczane są także odłowione wolno żyjące samce.

Jest to bardzo ważne dla zróżnicowania genetycznego hodowanych ptaków – dzięki temu, nowo wyklute pisklęta będą zdrowsze i odporniejsze na czynniki środowiskowe, a jednocześnie można uniknąć tzw. chowu wsobnego, czyli kojarzenia się ze sobą osobników blisko spokrewnionych.

Nadleśnictwo Drygały od lat zaangażowane jest w czynną ochronę cietrzewia, a obecnie bierze udział w projekcie „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”, w ramach którego kształtowane są odpowiednie dla tych kuraków warunki środowiskowe, a także monitorowana i redukowana liczba zagrażających im drapieżników. W ramach tego projektu prowadzona jest także współpraca z Ośrodkiem Hodowli  w Nadleśnictwie Spychowo. 

Złapany w tym roku kogut jest kolejnym z Nadleśnictwa Drygały odłowionym w celu zwiększenia puli genetycznej ptaków przeznaczonych do wsiedlenia, cietrzewie z Drygał odwiedzały ośrodek także w 2018 i 2019 r.