Branże stawiają na współpracę i promocję drewna [wideo]

12 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, z udziałem przedstawicieli branż leśnej i drzewnej oraz świata nauki, po raz czwarty odbyła się konferencja branżowa KOOPDREW 2016.
21.09.2016 | Jerzy Drabarczyk

12 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, z udziałem przedstawicieli branż leśnej i drzewnej oraz świata nauki, po raz czwarty odbyła się konferencja branżowa KOOPDREW 2016.

Wśród uczestników spotkania odbywającego się pod hasłem „Drewno - materiał XXI wieku, jako baza gospodarczego wzrostu kraju oraz rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej”  byli również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Państwowej Inspekcji Pracy, a także organizacji z Polski i zagranicy reprezentujących przemysł drzewny. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego przy współpracy Lasów Państwowych i Międzynarodowych Targów Poznańskich.

- Celem spotkania - mówił Bogdan Czemko, dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego - jest przekazanie informacji, w tym propozycji zasad systemu sprzedaży drewna na przyszły rok. Oprócz tego, co jest równie ważne - promowanie wizerunku drewna, jako materiału przyjaznego środowisku, biodegradowalnego i bioodnawialnego. Spostrzeganie drewna, jako ekologicznego materiału, wymaga stworzenia pozytywnego wizerunku gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego.

O proponowanych kierunkach zmian w zasadach sprzedaży drewna mówił Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP.

Według założeń zawartych w zarządzeniu sprzedaż drewna dla przedsiębiorców będzie prowadzona jednorazowo na cały rok. Ocena ofert zakupu obejmie trzy kryteria: cenę, zwyczaj kupiecki (czyli zachowanie tradycyjnych miejsc, sortymentów i ilości zakupów) oraz geografię. Oznacza to, że preferowane będą przedsiębiorstwa kupujące surowiec jak najbliżej miejsca jego przerobu. Ponadto według odrębnych procedur sprzedawane będzie drewno energetyczne  i drewno szczególne, czyli o szczególnych walorach.

Jak zaznaczył Konrad Tomaszewski ustalenia Komisji Leśno-Drzewnej dotyczące zasad sprzedaży, wychodzą naprzeciw założeniom Ministerstwa Rozwoju. – Szczególnie w zakresie samowystarczalności energetyczno-materiałowej samorządu terytorialnego, w tym w kontekście tzw. drewna energetycznego – powiedział dyrektor generalny LP.

Andrzej Ballaun, dyrektor Biura Marketingu DGLP, zaznaczył że głównym dostawcą drewna dla sektora drzewnego pozostają Lasy Państwowe. W LP drewno kupuje około 7 tys. podmiotów. Od pięciu lat, czyli 2011 r. liczba ta się nie zmienia. Zwrócił także uwagę, że poszczególne branże sektora drzewnego charakteryzują się zróżnicowanym potencjałem ekonomicznym, a krajowy przemysł drzewny dysponuje najnowszymi technologiami przerobu i uszlachetniania drewna. Warto podkreślić, że sektor gospodarki związany z leśnictwem - głównie przemysł tartaczny, meblarski i papierniczy - to ok. 375-400 tys. miejsc pracy.

Wśród omawianych podczas KOOPDREW tematów znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące cen drewna okrągłego w poszczególnych procedurach, struktura nabywców drewna z LP, sprzedaż surowca nabywcom zagranicznym, a także aktualna sytuacja w sprzedaży drewna.

Według Jacka Przypaśniaka, naczelnika Wydziału Urządzania Lasu DGLP, dla krajowego rynku, w szczególności w kontekście podaży drewna okrągłego, ważna jest współpraca przemysłu drzewnego przy tworzeniu planów urządzenia lasów. - Dla wizerunku leśnictwa ważne jest, aby plan urządzenia lasu nadleśnictwa, wraz z programem ochrony przyrody, był powszechnie uznawany i posiadał odpowiednie umocowanie legislacyjne. Przyjmowany w nim stan zrównoważenia między ochronnymi (ekologicznymi i socjalnymi), a produkcyjnymi (ekonomicznymi) funkcjami lasu jest konsultowany z samorządami terytorialnymi, przedstawicielami sektora drzewnego oraz lokalnymi i regionalnymi organizacjami przyrodniczymi. Takie rozwiązanie zmniejsza napięcia społeczne, a docelowo procentuje przyjęciem części odpowiedzialności za ostateczny kształt planu urządzenia lasu przez podmioty uczestniczące w jego opracowaniu.  

Również przedstawiciele międzynarodowych organizacji w swoich wystąpieniach skupili się na zagadnieniach dotyczących promocji drewna, przemysłu tartacznego i współpracy różnych podmiotów. Diego Benedetti, reprezentujący European Organization of Sawmill Industry, stowarzyszenia reprezentującego przemysł tartaczny 13 europejskich krajów omówił działania podejmowane przez międzynarodowe organizacje, w celu zwiększenia chłonności rynkowej na produkty z drewna.
- Monitorujemy m.in. handlowe negocjacje prowadzone przez agendy unijne i przygotowujemy analizy rynkowe dla naszych członków. Badamy możliwości dostępności surowca, promujemy zalesianie i wyroby z drewna, a także podkreślamy neutralność węglową tego surowca - wyjaśniał.

O doświadczeniach w prowadzeniu kampanii promujących drewno, jako materiału do produkcji wyrobów o wszechstronnym zastosowaniu mówili Georg Binder z Austrii (przedstawił rozwiązania kampanii edukacyjnych i działań wizerunkowych) oraz David Guilbert z Kanady, który przedstawił działania marketingowe w tym zakresie.

Do tego tematu nawiązał dyrektor generalny LP, który poinformował o uruchomieniu w LP projektu rozwojowego, ukierunkowanego na promocję drewna także w ramach taniego budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z planem ministra rozwoju. Zgodnie z projektem w terenach niezurbanizowanych przy tworzonych składach tzw. drewna energetycznego mają powstać pokazowe hale (siedemnaście) i drewniane domy, w których będzie się odbywać promocja drewna. – Będziemy również wskazywać możliwości przetrzymywania przez lasy węgla organicznego, co ma ograniczyć efekt cieplarniany. Projekt gospodarstw węglowych ma ruszyć już od 2017 r.

Dyrektor przedstawił również ofertę badawczą dla Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, w ramach której można byłoby bardziej szczegółowo ukazywać ilości zatrzymanego węgla organicznego w wyrobach z drewna.
- Byłoby to z korzyścią w wymiarze unijnym tak dla przemysłu drzewnego jak i Lasów Państwowych
- podsumował dyrektor.