Badania w Puszczy przyniosły pierwsze efekty

W polskiej części Puszczy Białowieskiej trwa projekt „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego”. Pod koniec roku zostanie przygotowany raport końcowy.
28.07.2017

W polskiej części Puszczy Białowieskiej trwa projekt „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego”. Pod koniec roku zostanie przygotowany raport końcowy.

Badania są prowadzone w ramach prac „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”. Celem projektu jest dokładne rozpoznanie, weryfikacja i inwentaryzacja m.in. istniejących stanowisk archeologicznych.

W prace w Puszczy są zaangażowane zarówno osoby z Instytutu Badawczego Leśnictwa, jak i z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Badania terenowe ruszyły już latem tego roku. Kilkanaście osób prowadziło badania powierzchniowe i archeologiczne. Wprawdzie całościowy raport zostanie przedstawiony pod koniec roku, to już dziś wiadomo, że na terenie Puszczy Białowieskiej odkryto nowe obiekty zabytkowe.

Podstawą prac, co nadaje wyjątkowego i pionierskiego charakteru projektowi, są dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego wykonanego w 2015 r. (okres bezlistny) w ramach projektu „LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”.  Dane te w porównaniu z zasobem ISOK, są dokładniejsze i obejmują cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej, stanowiąc pierwszy tego typu zbiór teledetekcyjny.

Dotychczas na podstawie analizy i interpretacji wyników ALS zespół specjalistów rozpoznał kilka tysięcy potencjalnych obiektów zabytkowych, z których część została już potwierdzona wstępną weryfikacją terenową, m.in. w oparciu o metodę badań powierzchniowych. Inne są już lub będą badane przy zastosowaniu metod geofizycznych, odwiertów oraz badań wykopaliskowych (sondażowych).

Prowadzone prace pozwolą na rozpoczęcie ochrony wielu nieznanych dotąd obiektów zabytkowych. Wyniki pracy oraz doświadczenia zebrane podczas tegorocznych badań w przyszłości zostaną wykorzystane do stworzenia całościowego programu ochrony miejsc związanych z krajobrazem kulturowym. Zgodnie z założeniami autorów projektu, badania są prowadzone m.in. w oparciu o dane teledetekcyjne oraz ich przetworzenia i analizy; kwerendy archiwalne, dokumentacyjne i literaturowe; nieinwazyjne badania powierzchniowe; badania geofizyczne oraz badania wykopaliskowe - sondażowe. 
Jednocześnie powstanie baza dla działań edukacyjnych i promocyjnych na terenach leśnych.

Badanie te są pierwszymi tego typu, i w takim wymiarze w historii nauki oraz w historii badań Puszczy Białowieskiej. Działanie są oparte na koncepcji dr. inż. Krzysztofa Stereńczaka (pracownika IBL w Sękocinie Starym) oraz dr. Rafała Zapłaty (pracownika UKSW w Warszawie), a także późniejszej współpracy z mgr. Dariuszem Krasnodębskim (pracownikiem IAE PAN w Warszawie).  Projekt jest finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

Źródło: DGLP, IBL, IAE PAN