Kontakt

Siedziba DGLP

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 • Dyrektor Generalny
  Lasów Państwowych

  Konrad Tomaszewski

 • Zastępca Dyrektora Generalnego
  ds. Gospodarki Leśnej

  Andrzej Borowski

 • Zastępca Dyrektora Generalnego
  ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi

  Krzysztof Janeczko

 • Zastępca Dyrektora Generalnego
  ds. Rozwoju

  Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Pion Dyrektora Generalnego LP

Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

Anna Trzeciak-Wiszowata

naczelnik

tel. 22 58 98 110
a.trzeciak@lasy.gov.pl

 

Zespół Doradców i Analiz Specjalistycznych


Inspekcja Lasów Państwowych

 

Edward Haładaj

Główny Inspektor LP

tel. 22 58 98 120, faks 22 58 98 121
e.haladaj@lasy.gov.pl


Wydział Zarządzania Zasobami Pracy

 

Paulina Bień

naczelnik

tel. 22 58 98 140, faks 22 58 98 141

 

 

Zespół Radców Prawnych

 

Marek Ratyński

koordynator

tel. 22 58 98 113
m.ratynski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Mediów


Anna Malinowska

rzecznik prasowy

tel. 22 58 98 111, kom. 600 497 597
rzecznik@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych


Mariusz Kwieciński

tel. 22 58 98 260, faks 22 58 98 261
m.kwiecinski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Legislacji

 

Piotr Szulc

         naczelnik

tel. 22 58 98 360


Główny Inspektor Straży Leśnej


Tadeusz Pasternak

tel. 22 58 98 117
t.pasternak@lasy.gov.pl

 

Wydział ds. Współpracy z Zagranicą i Wspomagania Administracji Publicznej

 

Marta Gaworska

kierownik

tel. 22 58 98 344

 

Zespół ds. Wielkoskalowych Inwentaryzacji w LP


Jan Tabor

naczelnik

tel. 22 58 98 293


Stanowisko ds. BHP

 

Piotr Gotowicki

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 116
p.gotowicki@lasy.gov.pl

 

 

 

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej

Biuro Marketingu

 

Andrzej Ballaun

Dyrektor biura

tel. 22 58 98 200, faks 22 58 98 201
a.ballaun@lasy.gov.pl

 

Wydział Gospodarki Leśnej

 

Krzysztof Rostek

naczelnik

tel. 22 58 98 220, faks 22 58 98 221
k.rostek@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Lasu

 

Aldona Perlińska

naczelnik

tel. 22 58 98 230, faks 22 58 98 231
a.perlinska@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Przyrody

 

Jolanta Błasiak

naczelnik

tel. 22 58 98 290
j.blasiak@lasy.gov.pl

 

Wydział Urządzania Lasu

 

Jacek Przypaśniak

naczelnik

tel. 22 58 98 250, faks 22 58 98 251
j.przypasniak@lasy.gov.pl

 

Wydział Użytkowania Lasu


Robert Wielgosz

naczelnik

tel. 22 58 98 320

 

Zespół ds. Łowiectwa

 

Jan Błaszczyk

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 118
j.blaszczyk@lasy.gov.pl

 

 

 

 


Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi

Główny Księgowy Lasów Państwowych

 

Andrzej Czerski

tel. 22 58 98 150, faks 22 58 98 151
a.czerski@lasy.gov.pl

 

 

Wydział Księgowości

 

Krystyna Magiera

naczelnik

tel. 22 58 98 125
k.magiera@lasy.gov.pl

 

Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania

 

Jarosław Piekutin

naczelnik

tel. 22 58 98 160, faks 22 58 98 161
j.piekutin@lasy.gov.pl

 

Wydział Stanu Posiadania

 

Sławomir Sawicki

naczelnik

tel. 22 58 98 240, faks 22 58 98 241
s.sawicki@lasy.gov.pl

 

Wydział Infrastruktury

Piotr Młynarczyk

       naczelnik

tel. 22 58 98 130, faks 22 58 98 131
p.mlynarczyk@lasy.gov.pl

 

Wydział Logistyki

 

Walerian Żyndul

naczelnik

tel. 22 58 98 170, faks 22 58 98 171
w.zyndul@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych


Alina Niewiadomska

tel. 22 58 98 280, faks 22 58 98 281
a.niewiadomska@lasy.gov.pl

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Rozwoju

Wydział Organizacji i Innowacji
 
Jerzy Kapral
        naczelnik
tel. 22 58 98 210, faks 22 58 98 211
j.kapral@lasy.gov.pl
 
Wydział Informatyki
 
Paweł Pogoda
          naczelnik
tel. 22 58 98 180, faks 22 58 98 181
p.pogoda@lasy.gov.pl

 

Wydział Edukacji i Udostępniania Lasu
 
Anna Pikus
          naczelnik
tel. 22 58 98 232
 
 
Wydział ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych 
 
Mariusz Błasiak
        naczelnik
tel. 22 58 98 300
m.blasiak@lasy.gov.pl
 

Wykaz wszystkich telefonów Dyrekcji Generalnej LP