Zagrożenie pożarowe

07.02.2014

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.

Aktualna prognoza zagrożenia pożarowego i okresowe zakazy wstępu do lasu

Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza nadleśniczy, przy dużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10 proc.

Latest news

  • The European spruce bark beetle attack intensifies

    The European spruce bark beetle attack intensifies

  • The foresters to ensure safety in the Białowieża Primeval Forest

    The foresters to ensure safety in the Białowieża Primeval Forest

  • Spruce bark beetle in the Białowieża Primeval Forest

    Spruce bark beetle in the Białowieża Primeval Forest