Międzynarodowa konferencja „Las2017” [wideo] [AKTUALIZACJA]

W poniedziałek, 9 października rozpoczęła się w Warszawie konferencja „Las2017”. Tegoroczna sesja odbywa się pod hasłem „Lasy, nasze wspólne dobro. Wzmacnianie zrównoważonego rozwoju w świetle Porozumienia Paryskiego”. Spotkaniu towarzyszą obchody IV Europejskiego Tygodnia Leśnego.
09.10.2017 | CILP

W poniedziałek, 9 października rozpoczęła się w Warszawie konferencja „Las2017”. Tegoroczna sesja odbywa się pod hasłem „Lasy, nasze wspólne dobro. Wzmacnianie zrównoważonego rozwoju w świetle Porozumienia Paryskiego”. Spotkaniu towarzyszą obchody IV Europejskiego Tygodnia Leśnego.

Do Warszawy przyjechali uczestnicy z ponad 50 krajów, w tym ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i leśnictwa oraz przedstawiciele nauki, krajowego i zagranicznego przemysłu drzewnego oraz organizacji pozarządowych.

Podczas otwarcia spotkania Jan Szyszko, minister środowiska podkreślił, że jego głównym tematem będzie zwiększenie lesistości i zasobów naturalnych na naszym kontynencie. – Chcemy pokazać polski, wielofunkcyjny model leśnictwa, z którego jesteśmy dumni. Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Zajmują one obecnie blisko 30 proc. terytorium naszego kraju. Co więcej, lesistość Polski, mimo że użytkujemy lasy, cały czas wzrasta – podkreślił Jan Szyszko.

- Lasy są jednym z elementów zrównoważonego rozwoju – podkreśliła Ewa Müller, dyrektor Wydziału Gospodarki Leśnej, Polityki i Produktów Leśnych Departamentu Leśnictwa FAO. – Musimy przyjrzeć się różnym czynnikom, które wpływają na degradacje obszarów leśnych i ich zmniejszanie się. Szczególnie należy zwrócić uwagę na nielegalną wycinkę lasów tropikalnych, gdyż ich znikanie będzie miało wpływ na całą planetę – dodała.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski zaznaczył, że Lasy Państwowe od dwóch lat prowadzą projekty rozwojowe, które mają wspomóc walkę z negatywnymi zjawiskami klimatycznymi. Jednym z nich projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych.

- Koncepcja Leśnych Gospodarstw Węglowych stanowi sposób na realizację zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego. Poprzez odpowiednie zabiegi gospodarki leśnej możemy znacznie zwiększyć zdolność lasów do pochłaniania CO2 –  podkreślił.

Podczas sesji zorganizowano dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich dotyczył lasów jako elementu zrównoważonego rozwoju, podczas drugiego omawiano wyzwania i oczekiwania stojące przed krajowymi leśnictwem.

Przedstawiciele ministerstw podkreślali, że ochrona lasów jest najlepszą metodą ochrony przed gwałtownymi zmianami klimatu. Jak wielokrotnie podkreślono przyjęte kilka lat temu zapisy, np. w Porozumieniu Paryskim dały doskonałą podstawę do pracy nad bezpieczeństwem klimatycznym. -
- Adaptacja lasów do zmian klimatycznych wymaga działania. Każdy z krajów boryka się z problemami, które dotykają ich obszarów leśnych, tym bardziej że lasy stały się bardzo wrażliwe na zmiany klimatyczne – podkreślił minister Szyszko.

Jednym z poważnych problemów dotykających lasy naszego regionu są coraz częściej występujące pożary oraz coraz niższy poziom wód gruntowych.Ukraina już dwa lata z rzędu walczyła z pożarami lasów, a tegoroczne były większe niż te z 2016 roku – zaznaczyła Olga Trofimtseva z ukraińskiego ministerstwa. - Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że nasze zasoby leśne będą wrażliwe na gradację kornika drukarza, a tym samym zaczniemy się borykać z tym samym problemem, co nasi sąsiedzi. Dlatego też popieramy współpracę między regionami, gdyż możemy nawzajem czerpać ze swojego doświadczenia – podkreśliła.

Patryk Mlynar z czeskiego ministerstwa rolnictwa zauważył, że Czechy promują zwiększenie wykorzystanie drewna, zwłaszcza w sektorze budowlanym. – Drewno jest doskonałym surowcem, które może z powodzeniem zastąpić inne materiały. Jest ekologiczne i odnawialne – podkreślił.

Wspomniana wcześniej Ewa Müller, podczas konferencji prasowej podkreśliła, że w Warszawie rozpoczął się tydzień obrad, w których uczestniczą członkowie ważnych międzynarodowych instytucji. – Zagadnienia związane z lesistością i zmianami klimatycznymi, nie ograniczają się jedynie do regionu Europy. Wprawdzie w  Europie poziom zalesienie mamy stabilny, ale musimy spojrzeć na problemem globalnie. W ramach ONZ jesteśmy gotowi służyć wszelką pomocą, aby osiągnąć cele wspomniane w Porozumieniu Paryskim.

Natomiast dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski podkreślił, że idea zrównoważonego rozwoju wywodzi się z odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi. - Obecnie polskie leśnictwo, jak w soczewce skupia wszystkie problemy związane z gospodarowaniem zasobami leśnymi. Polska także boryka się z klęskami naturalnymi, ale dzięki formie organizacyjnej Lasów, w oparciu o nasz system samofinansowania, będziemy w stanie sobie poradzić z ich rozwiązaniem – podkreślił w czasie spotkania z mediami Konrad Tomaszewski.
-  Należy zaznaczyć, że realizujemy projekty rozwojowe, które mają wpływać na zmniejszenie zmian klimatycznych. Ponadto projekty, np. LGW, który zakłada zwiększanie akumulacji CO2, nie stoi w sprzeczności z powiększeniem bioróżnorodności w lasach, a wręcz wpływa na jej zwiększenie - dodał Konrad Tomaszewski.

Podczas jednej z części pierwszego dnia wspólnej sesji wręczono nagrody w konkursie fotograficznym „Las2017” dla uczniów szkół leśnych. Konkurs zorganizowano w kilku kategoriach, np. fauna i flora, człowiek w lesie oraz piękno polskich lasów. W konkursie nagrodzono uczniów ze szkół leśnych m.in. z Leska, Milicza i Warcina.

Konferencja „Las2017” to Wspólna Sesja Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa FAO. Jest to pierwszy raz, kiedy Wspólna Sesja odbywa się w Polsce. Dla naszego kraju to bardzo ważne wydarzenie, gdyż w tym roku obchodzona jest 70. rocznica współpracy EKG/FAO.

Europejski Tydzień Leśny obchodzony jest od 2008 r. jako wydarzenie towarzyszące Sesji. Stwarza on okazję do dyskusji na temat leśnictwa i sektora leśnego, a także jest unikatowym forum do promocji wspominanych tematów. Tydzień Leśny obchodzony jest w przerwach obrad sesji w postaci organizacji wydarzeń pobocznych.

W ramach ETL Polska zaplanowała szereg wydarzeń pokazujących bogactwo polskiej przyrody. Uczestnicy oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką leśną będą mogli, między innymi, wziąć udział w zajęciach edukacyjnych w 10 nadleśnictwach, czy dniach otwartych w Parkach Narodowych. Ponadto, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się wystawa promująca drewno.

Z okazji ETL 9 października w Parku Szczęśliwickim zostały posadzone drzewa. W uroczystości wzięli udział ministrowie ds. ochrony środowiska i leśnictwa, szefowie Agencji Leśnych, wiceprezydent Warszawy, dyrektor generalny Lasów Państwowych, dyrektor Lasów Miejskich oraz władze dzielnicy Ochota.