Sprostowanie do artykułu w „Pulsie Biznesu"

Sprostowanie do artykułu „Niespodziewana zmiana w BOŚ Banku”, którego autorem jest Eugeniusz Twaróg.
09.06.2017

Sprostowanie do artykułu „Niespodziewana zmiana w BOŚ Banku”, którego autorem jest Eugeniusz Twaróg.

  Sz.P.
Tomasz Siemieniec
Redaktor Naczelny
„Puls Biznesu”

 

Szanowny Panie Redaktorze,

           Działając na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo Prasowe, domagam się zamieszczenia sprostowania w związku z nieprawdziwymi i nieścisłymi informacjami zawartymi w artykule
pt. „Niespodziewana zmiana w BOŚ Banku”, którego autorem jest Eugeniusz Twaróg. Oto treść żądanego sprostowania.


Treść sprostowania

           W artykule znalazło się nieprawdziwe stwierdzenie: „Stanisław Kluza odszedł z banku, ponieważ swojego kandydata do funkcji prezesa miał mniejszościowy akcjonariusz – Lasy Państwowe”. 
Informuję, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej, jeden z jej członków, związany z Lasami Państwowymi (Andrzej Matysiak), zgłosił kandydaturę Pana Stanisława Kluzy na prezesa BOŚ Banku.
Jednak Stanisław Kluza poinformował Zarząd, że rezygnuje z kandydowania.

           W związku z powyższym, proszę o zamieszczenie na stronach Pulsu Biznesu prawdziwych informacji.