Opis działalności Lasów Państwowych na trzech podstawowych poziomach: nadleśnictwa, regionalnej dyrekcji i dyrekcji generalnej w polskim języku migowym.