Kontakt do rzecznika prasowego, logotypy, zdjęcia.
Komunikaty dla dziennikarzy, oświadczenia, sprostowania.
Przyznawanie patronatu dyrektora generalnego lasów Państwowych odbywa się zgodnie z regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 września 2022 roku. Podmioty ubiegające się o otrzymanie patronatu dyrektora generalnego LP proszone są o złożenie wniosku według ustalonego wzoru.
Adres: sekretariat@lasy.gov.pl jest adresem wyłącznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych.