Katalogi pracochłonności

Funkcjonujące obecnie tzw. katalogi pracochłonności zostały wprowadzone do stosowania na mocy zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 13 kwietnia 2021r. Treść katalogów ulega sukcesywnym zmianom wskutek rozwoju wiedzy i bieżącej weryfikacji. Poniżej aktualna treść katalogu dla prac wykonywanych w zagospodarowaniu lasu i na składnicach.
13.02.2023

Funkcjonujące obecnie tzw. katalogi pracochłonności zostały wprowadzone do stosowania na mocy zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 13 kwietnia 2021r. Treść katalogów ulega sukcesywnym zmianom wskutek rozwoju wiedzy i bieżącej weryfikacji. Poniżej aktualna treść katalogu dla prac wykonywanych w zagospodarowaniu lasu i na składnicach.