Maszyny leśne

Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie jest głównym producentem maszyn leśnych w Polsce. Od wielu lat produkty OTL zdobywają nagrody zarówno na targach krajowych, jak i zagranicznych. Zapraszamy do zakupu maszyn i innych urządzeń dla leśnictwa.
04.02.2014

Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie jest głównym producentem maszyn leśnych w Polsce. Od wielu lat produkty OTL zdobywają nagrody zarówno na targach krajowych, jak i zagranicznych. Zapraszamy do zakupu maszyn i innych urządzeń dla leśnictwa.

Współpraca produkcyjno-handlowa ośrodka z czołowymi firmami europejskimi gwarantuje wysoką jakość oraz szeroki asortyment oferowanych produktów.

OTL w Jarocinie oferuje:

  • urządzenia do przygotowania gleby i pielęgnacji szkółek leśnych,
  • maszyny i urządzenia do porządkowania zrębu,
  • maszyny i urządzenia do przygotowania gleby i zalesień,
  • urządzenia do pielęgnacji upraw,
  • sprzęt do ochrony lasu,
  • inne urządzenia niezbędne w działalności leśnej,
  • maszyny i urządzenia w zakresie pozyskania, zrywki i wywozu drewna.

Dzięki współpracy konstruktorów z praktykami wyroby OTL spełniają oczekiwania leśników i firm świadczących usługi dla leśnictwa. Wszystkie wyroby posiadają znak CE oraz badania i zezwolenia wymagane na obszarze Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje o ofercie znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.otljarocin.lasy.gov.pl/.