Najnowsze wiadomości z życia Lasów Państwowych i polskich lasów
Zapowiedzi wydarzeń organizowanych przez Lasy Państwowe lub związanych z polskimi lasami.
Lasy Państwowe podejmują ważne kroki w kierunku usystematyzowania problemu lasów wokół dużych miast. I tych terenów, wobec których wyrażane są oczekiwania zmniejszenia pozyskiwania drewna, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej czy organizacji imprez masowych. Decyzja wydana przez kierownictwo LP wskazuje na potrzebę wyznaczania takich terenów i modyfikowania zasad ich zagospodarowania.
W Puszczy Białowieskiej masowo zamierają świerki zaatakowane przez kornika drukarza. Ofiarą padło pół miliona drzew na terenie trzech puszczańskich nadleśnictw. Drzewa umierają też w rezerwatach mieszczących się na trenach zarządzanych przez LP oraz w Białowieskim Parku Narodowym. LP rozpoczęły prace mające na celu zebranie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy.
Platforma sprzedaży drewna dla przedsiębiorców, którzy byli już wcześniej klientami Lasów Państwowych.
Platforma sprzedaży drewna dla wszystkich przedsiębiorców, zarówno dotychczasowych klientów Lasów Państwowych, jak i nowych.
Oferty pracy w Lasach Państwowych (fot. Shutterstock/racorn)
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 60 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.