Kontakt

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Andrzej Konieczny

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej

Bogusław Piątek

Zastępca Dyrektora Generalnego  ds. Gospodarki Leśnej

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Krzysztof Janeczko

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Pion Dyrektora Generalnego LP

 

Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Marcin Gołębiowski

naczelnik

tel. 22 58 98 138
marcin.golebiowski@lasy.gov.pl


Zespół Obsługi

Anna Trzeciak-Wiszowata

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 110
anna.trzeciak@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Marta Gaworska

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 344
marta.gaworska@lasy.gov.pl

 

Rzecznik prasowy Lasów Państwowych

Anna Malinowska

tel. 22 58 98 111, kom. 600 49 75 97

e-mail: rzecznik@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Mediów

Krzysztof Trębski

tel. 22 58 98 227
krzysztof.trebski@lasy.gov.pl

 

Inspekcja Lasów Państwowych

Artur Malowaniec

główny inspektor LP

tel. 22 58 98 120
faks 22 58 98 121
artur.malowaniec@lasy.gov.pl

 

Główny Inspektor Straży Leśnej

Tomasz Wisłocki

Główny Inspektor Straży Leśnej

tel. 22 58 98 214
tomasz.wislocki@lasy.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Paulina Bień

naczelnik

tel. 22 58 98 140
faks 22 58 98 141

 

Wydział Prawny

Piotr Szulc

naczelnik

tel. 22 58 98 360

piotr.szulc@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Kwieciński

kierownik

tel. 22 58 98 260
faks 22 58 98 261

mariusz.kwiecinski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie

Marcin Cichowicz

kierownik

tel. 22 58 98 387
marcin.cichowicz@lasy.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Błaszczyk

Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych

tel. 668 489 563

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej

Biuro Marketingu

Andrzej Ballaun

         dyrektor biura

tel. 22 58 98 200
faks 22 58 98 201

andrzej.ballaun@lasy.gov.pl

 

Wydział Hodowli Lasu

Krzysztof Rostek

         naczelnik

tel. 22 58 98 220
faks 22 58 98 221


krzysztof.rostek@lasy.gov.pl

Zespół Gospodarki Łowieckiej

Jan Błaszczyk

        główny specjalista SL

tel. 22 58 98 118

jan.blaszczyk@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Lasu

Aldona Perlińska

          naczelnik

tel. 22 58 98 230
faks 22 58 98 231

aldona.perlinska@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Jan Tabor

       naczelnik

tel. 22 58 98 293

jan.tabor@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Projektu LIFE

Łukasz Porębski

           kierownik

tel. 22 58 98 297

lukasz.porebski@lasy.gov.pl

 

Wydział Urządzania Lasu

Jacek Przypaśniak

         naczelnik

tel. 22 58 98 250
faks 22 58 98 251

jacek.przypasniak@lasy.gov.pl

 

Wydział Społecznych Funkcji Lasu

Anna Pikus

          naczelnik

tel. 22 58 98 232

 
 
Wydział Infrastruktury 
 
Piotr Młynarczyk 

        naczelnik

tel. 22 58 98 130
faks 22 58 98 131

piotr.mlynarczyk@lasy.gov.pl

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych


Główny Księgowy Lasów Państwowych

Andrzej Czerski

tel. 22 58 98 150
faks 22 58 98 151
andrzej.czerski@lasy.gov.pl

 

Wydział Innowacji i Organizacji

Magdalena Bukowska

            naczelnik

tel. 22 58 98 215
faks 22 58 98 211

 
 

Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania

Jarosław Piekutin

            naczelnik

tel. 22 58 98 160
faks 22 58 98 161

jaroslaw.piekutin@lasy.gov.pl

 

Wydział Stanu Posiadania

Sławomir Sawicki

             naczelnik

tel. 22 58 98 240
faks 22 58 98 241

slawomir.sawicki@lasy.gov.pl

 

Wydział Informatyki

Paweł Pogoda

          naczelnik

tel. 22 58 98 180
faks 22 58 98 181

pawel.pogoda@lasy.gov.pl
 
Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa

Rafał Majcher
          główny specjalista SL
tel. 22 58 98 186
rafal.majcher@lasy.gov.pl

  
Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych 

Mariusz Błasiak

        naczelnik

tel. 22 58 98 300

mariusz.blasiak@lasy.gov.pl
 
  
Wydział Administracji

Walerian Żyndul

            naczelnik

tel. 22 58 98 170,
faks 22 58 98 171

walerian.zyndul@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Alina Niewiadomska

tel. 22 58 98 280, faks 22 58 98 281
alina.niewiadomska@lasy.gov.pl