Komunikat ws. zasad sprzedaży drewna na rok 2022

Lasy Państwowe wprowadziły nowe zasady sprzedaży drewna na rok 2022. Wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom przemysłu drzewnego i w znacznie większym stopniu preferują kupujących, którzy przerabiają drewno. W efekcie wpłyną na stabilizację sytuacji na krajowym rynku. Lasy Państwowe same nie eksportują i nie mają wpływu na eksport już sprzedanego drewna.
01.10.2021

Lasy Państwowe wprowadziły nowe zasady sprzedaży drewna na rok 2022. Wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom przemysłu drzewnego i w znacznie większym stopniu preferują kupujących, którzy przerabiają drewno. W efekcie wpłyną na stabilizację sytuacji na krajowym rynku. Lasy Państwowe same nie eksportują i nie mają wpływu na eksport już sprzedanego drewna.

Jedną z głównych zmian będzie dwukrotny – w miejsce odbywanego raz na rok – przetarg w Portalu Leśno-Drzewnym. Pozwoli to lepiej dopasować warunki umów do bieżącej sytuacji, m.in. korygować ceny.

Wobec pojawiających się w ostatnim czasie zastrzeżeń przedsiębiorców drzewnych dotyczących rozmiarów eksportu nieprzerobionego drewna z Polski wprowadzono zapisy premiujące tych kupujących, którzy w jak największym stopniu przerabiają drewno i robią to na terenie Unii Europejskiej. Takie elementy oceny ofert zostały włączone do systemu przydzielającego surowiec w Portalu Leśno-Drzewnym. Co istotne, niezgodne z prawdą deklaracje dotyczące odsetka przerabianego drewna i lokalizacji zakładów mogą się stać podstawą do wypowiedzenia już zawartej umowy. Lasy Państwowe podkreślają przy tym, że nie mają uprawnień do regulowania przepisów eksportowych, a za wywóz drewna z kraju odpowiadają wyłącznie podmioty prywatne.

W następstwie nowych regulacji zmieniły się także proporcje, w jakich drewno jest kierowane do sprzedaży w portalu (70%) i aukcjach systemowych (30%). Zmiana ta otwiera rynek na nowych przedsiębiorców.

Wygodniejsze dla firm będą także skonsolidowane półroczne umowy łączące sprzedaż w portalu i na aukcjach. Podobnie jak wspólne dla obu kanałów sprzedaży wadium, które wpłacają przedsiębiorcy.

Nowością jest też wyodrębnienie puli drewna energetycznego, oferowanego zarówno w portalu, jak i na aukcjach.

W Portalu Leśno-Drzewnym i na aukcjach Lasy Państwowe zamierzają w przyszłym roku zaoferować 32,2 mln metrów sześciennych drewna. Już teraz przedsiębiorcy składają wnioski o korektę historii zakupu i danych do oceny ofert. Między 6 a 12 października odbędzie się pierwsza tura przetargu w portalu.

Obecny system sprzedaży drewna działa w Lasach Państwowych już od 13 lat. Taka forma zawierania transakcji gwarantuje bezstronne traktowanie wszystkich kontrahentów. Lasy Państwowe deklarują utrzymanie warunków wprowadzonych w tym roku przez okres najbliższych dwóch lat.