Sprzedaż sadzonek i nasion

W jednostkach Lasów Państwowych można kupić sadzonki drzew i krzewów oraz nasiona. Swoje bogate doświadczenia w szkółkarstwie i nasiennictwie leśnicy udostępniają w formie doradztwa lub szkoleń.
07.02.2014

W jednostkach Lasów Państwowych można kupić sadzonki drzew i krzewów oraz nasiona. Swoje bogate doświadczenia w szkółkarstwie i nasiennictwie leśnicy udostępniają w formie doradztwa lub szkoleń.

 

Szkółkarstwo leśne

Produkujemy tradycyjne sadzonki z gruntu w warunkach zbliżonych do naturalnych oraz sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym.Posiadamy nowoczesne szkółki kontenerowe produkujące sadzonki o różnej wielkości, dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Objętość bryłki korzeniowej waha się w granicach od 50 do 400 cm sześc.

Na życzenie klienta możemy hodować sadzonki zaopatrzone w grzyby ektomikoryzowe i sadzonki zabezpieczone przed zgryzaniem przez zwierzynę. Gwarancją najwyższej jakości sadzonek są nasiona wyselekcjonowane z własnej bazy nasiennej oraz sprawdzone technologie produkcji, które powstały w wyniku współpracy z przedstawicielami polskiej nauki, a także znanych w Europie firm specjalizujących się w szkółkarstwie leśnym.

Jesteśmy w stanie wykonać każde zlecenie w zakresie produkcji materiału rozmnożeniowego, w dowolnie wybranej technologii, z nasion własnych lub powierzonych przez klienta.

Oferujemy:

  • sprzedaż sadzonek,
  • doradztwo w budowie nowoczesnych obiektów szkółkarskich,
  • szkolenia w zakresie szkółkarstwa i nasiennictwa leśnego.

 

Biopreparat mikoryzowy

Współczesne badania naukowe wykazały, że pozbawione mikoryzy siewki i sadzonki rosnące w szkółkach oraz na uprawach są mniejsze, chorują, a nawet zamierają. Mikoryzy, zapewniając drzewom prawidłowy wzrost i rozwój, jednocześnie chronią je w znacznym stopniu przed szkodliwymi czynnikami biotycznymi oraz buforują wpływ negatywnych czynników abiotycznych.

Lasy Państwowe stosują własną technologię produkcji biopreparatu oraz hodowli sadzonek mikoryzowanych, zapewniającą ponad 90-procentową skuteczność szczepień mikoryzowych.

Rocznie produkujemy 10 mln sadzonek mikoryzowanych z przeznaczeniem na powierzchnie trudne do odnowienia i na grunty pozbawione mikroorganizmów charakterystycznych dla siedlisk leśnych.

Nasza technologia jest pozytywnie zweryfikowana w okresie 10-letniego stosowania na szkółkach i uprawach leśnych.

Oferujemy:

  • sprzedaż technologii, doradztwo w zakresie budowy laboratorium mikoryzowego,
  • sprzedaż biopreparatu produkowanego przez laboratoria Lasów Państwowych,
  • udostępnienie naszych doświadczeń w formie szkoleń, konsultacji, referatów.

 

Nasiennictwo i selekcja

Baza nasienna Lasów Państwowych jest jedynym w Polsce źródłem pozyskiwania kwalifikowanych nasion o najwyższej jakości i odpowiednim pochodzeniu.

Polska posiada wiele znanych i uznanych w Europie ekotypów, których nasiona są cenione i poszukiwane ze względu na ich wartość genetyczną, np. Picea abies var. Sudetica i var. IstebnaLarix europea.

Oferujemy nasiona z wyłączonych drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych czy plantacyjnych upraw nasiennych, posiadające dokumentację zgodną z prawem unijnym.

Sieć nowoczesnych wyłuszczarni i przechowalni nasion, w tym Leśny Bank Genów Kostrzyca, gwarantuje najwyższą jakość materiału rozmnożeniowego oraz długookresowe zachowanie ich wysokiej żywotności.

Lasy Państwowe posiadają także szerokie doświadczenie w międzynarodowym handlu materiałem siewnym.

Oferujemy:

  • sprzedaż szyszek i nasion z bazy LP,
  • łuszczenie szyszek dostarczonych przez klienta,
  • ocenę nasion i ich przechowywanie w chłodniach.