Oświadczenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych

18.01.2019

W związku z dzisiejszymi informacjami Radia ZET odnośnie wysokości nagród wypłaconych w roku 2018 r. członkom kierownictwa Lasów Państwowych, a także nienawistnymi komentarzami, jakie pojawiły się w niektórych portalach i serwisach społecznościowych, pragnę wyjaśnić kilka kwestii, które zostały pominięte we wspomnianej informacji lub są mylnie oceniane przez odbiorców.

 1. Kierownictwo Lasów Państwowych tworzą tylko trzy osoby: dyrektor generalny
  i dwóch zastępców. W sierpniu ub.r. zlikwidowałem stanowisko trzeciego zastępcy.
 2. Wysokość nagród kierownictwa LP od roku 2015 została znacząco ograniczona.
  W ub.r. była ponad półtora raza niższa niż w 2014 r.
 3. O przyznaniu nagrody zastępcom decyduje dyrektor generalny, a dyrektorowi generalnemu – minister środowiska.
 4. Lasy Państwowe to państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, reprezentująca Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. LP nie należą do sektora finansów publicznych. Pokrywają koszty działalności z własnych przychodów, nie korzystając z dotacji budżetowych.
 5. Lasy Państwowe mają 9 mld zł przychodów, zatrudniają 26 tys. osób, płacą do budżetu państwa i samorządów ok. 2 mld zł podatków rocznie oraz dodatkowo finansują różne ważne cele publiczne kwotą nawet kilkuset milionów złotych rocznie. Znajdują się w ścisłej czołówce największych w Polsce przedsiębiorstw, pracodawców i podatników. Porównywanie LP do resortów, urzędów lub państwowych agencji jest nietrafne.
 6. Lasy Państwowe są podmiotem samofinansującym się, stabilnym ekonomicznie, konsekwentnie poprawiającym wyniki finansowe, regularnie osiągającym
  zysk, nieobciążonym kredytami, posiadającym odpowiednie rezerwy, by móc np. samodzielnie usuwać skutki klęsk żywiołowych w zarządzanych lasach, nawet tak wielkich jak po nawałnicach z sierpnia 2017 r.
 7. Wielkość kierownictwa i jego wynagrodzenie, w tym nagrody, w Lasach Państwowych są dużo mniejsze niż w porównywalnych wielkością spółkach Skarbu Państwa, a tym bardziej w przedsiębiorstwach prywatnych.

Mam nadzieję, że zaprezentowane wyżej fakty pozwolą rzetelnie i na chłodno ocenić każdemu pojawiające się w mediach i sieci informacje.

 

Andrzej Konieczny

Dyrektor generalny Lasów Państwowych