Publikacje poświęcone gospodarce leśnej, podzielone tematycznie. (fot. Paweł Fabijański)
„Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych” jest oficjalnym organem dyrektora generalnego Lasów Państwowych, publikującym akty prawne (zarządzenia, decyzje itp.) odnoszące się do gospodarki leśnej w Polsce.
Aplikacja prowadzona przez Wydział Organizacji i Innowacji Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. [Zdjęcie: lightpoet/Shutterstock.com]