Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) jest organizacją ekspercką w zakresie wdrażania, koordynacji, inicjowania i zarządzania projektami w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dofinansowanymi z środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. CKPŚ jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołanym przez Dyrektora Generalnego LP.
Poniżej prezentujemy projekty indywidualne PGL LP, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych, koordynowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.