Komunikat

24.02.2020


„Głos Lasu” to magazyn wewnętrzny, przeznaczony dla pracowników Lasów Państwowych
. Jest dystrybuowany nieodpłatnie w jednostkach LP oraz udostępniany w Portalu Pracowniczym Lasów Państwowych (https://portalpracowniczy.lasy.gov.pl/wiedza/egloslasu/SitePages/main.aspx).

Pracownicy uczelni i instytutów naukowych związanych z leśnictwem, studenci wydziałów leśnych, uczniowie techników leśnych, przedsiębiorcy leśni i pracownicy zakładów usług leśnych mogą dopisać się do listy mailingowej w celu otrzymywania co miesiąc PDF-a z aktualnym numerem.
W tym celu prosimy o wysłanie e-maila na adres szymon.wojtyszyn@cilp.lasy.gov.pl.