Instrukcja Urządzania Lasu i inne dokumenty
Składa się z 3 części: „Instrukcji sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa”, „Instrukcji wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych”, „Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych”.