Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodarujemy na jednej czwartej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy. Co ważniejsze, części systematycznie powiększającej się, gdyż dzięki staraniom leśników lasów przybywa.
Organizacja Lasów Państwowych, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki temu Lasy nie korzystają z pieniędzy podatników. Leśne jednostki działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich łącznie ponad 25 tys. osób.
Lasy Państwowe mają już 97 lat! Mimo historycznych zakrętów i zmian organizacja funkcjonuje do dziś, łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością.
Obecnie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe realizuje 14 projektów rozwojowych.
Współczesne leśnictwo oparte jest na solidnych fundamentach naukowych. Rozwój nauk leśnych i biologicznych ma bezpośrednie przełożenie na działania w Lasach Państwowych. Wyniki prac badawczych wspierają założenia zrównoważonego i trwałego leśnictwa.
Opis działalności Lasów Państwowych na trzech podstawowych poziomach: nadleśnictwa, regionalnej dyrekcji i dyrekcji generalnej w polskim języku migowym.