W sprawie błędnych doniesień mediów o Puszczy

19 września br. w warszawskim biurze Parlamentu Europejskiego odbyła się debata na temat Puszczy Białowieskiej, zorganizowana dla goszczących w Polsce przedstawicieli Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE (tzw. ENVI).
19.09.2017

19 września br. w warszawskim biurze Parlamentu Europejskiego odbyła się debata na temat Puszczy Białowieskiej, zorganizowana dla goszczących w Polsce przedstawicieli Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE (tzw. ENVI).

Europosłowie wysłuchali wystąpień zaproszonych gości, m.in. wiceministra środowiska Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego, a z drugiej strony dr hab. Bogdana Jaroszewicza z UW, dr hab. Rafała Kowalczyka z PAN i przedstawicieli organizacji Greenpeace Polska i Client Earth.

Po spotkaniu część redakcji telewizyjnych, internetowych i prasowych doniosła, jakoby członkowie ENVI usłyszeli w trakcie od przedstawicieli Ministerstwa Środowiska lub Lasów Państwowych deklarację, iż „wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej została dziś wstrzymana”. Przyczyny pojawienia się w obiegu takiej informacji są dla nas niezrozumiałe. Niezależnie od tego, czy doszło do błędów w tłumaczeniu wystąpień lub nieporozumienia, informacja ta jest nieprawdziwa. Niestety, nie sposób było sprostować ją od razu, bowiem przedstawiciele MŚ i LP nie zostali zaproszeni na spotkanie z dziennikarzami po zakończeniu debaty w biurze PE, mimo że wzięli w nim udział reprezentanci organizacji pozarządowych prowadzących protesty w Puszczy.

Tak jak wielokrotnie wcześniej, dyrektor generalny LP podczas debaty wyraźnie podkreślił, że nadleśniczowie z Białowieży, Browska i Hajnówki stosują się do postanowienia wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 lipca br. dotyczącego środków tymczasowych. Nie oznacza to, że żadne drzewa nie są usuwane! Od chwili wydania postanowienia nadleśnictwa w Puszczy Białowieskiej prowadzą jedynie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę siedlisk i gatunków przy wykorzystaniu metod nieaktywnej gospodarki leśnej – są to działania w pełni dopuszczalne w ramach wyznaczonych przez wiceprezesa TSUE i mogą oznaczać usuwanie drzew (np. martwych lub osłabionych stojących przy szlakach komunikacyjnych i miejscach uczęszczanych przez odwiedzających Puszczę).

Nie ma dotąd żadnego innego postanowienia, a tym bardziej wyroku w sprawie będącej przedmiotem pozwu Komisji Europejskiej przeciw Rzeczpospolitej Polskiej. KE w minionym tygodniu przesłała do TSUE prośbę o uzupełnienie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych i określenie przez trybunał możliwej kary za nieprzestrzeganie tych środków. Jeszcze raz podkreślamy, że postanowienie jest przestrzegane przez stronę polską, więc kara jest bezzasadna.