W Celestynowie leśnicy upamiętnili ofiary Zbrodni Katyńskiej

11 kwietnia 2022 r. w Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów podczas uroczystości „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” oddano hołd leśnikom i ich rodzinom pomordowanym na wschodzie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, leśnicy oraz dyrekcja i uczniowie z okolicznych szkół.
14.04.2022 | Karina Rudzka, Maciej Pawłowski, RDLP w Warszawie

11 kwietnia 2022 r. w Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów podczas uroczystości „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” oddano hołd leśnikom i ich rodzinom pomordowanym na wschodzie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, leśnicy oraz dyrekcja i uczniowie z okolicznych szkół.

17 września 1939 r. Związek Radziecki rozpoczął agresję na II Rzeczpospolitą. Jednym z celów okupacyjnych władz była likwidacja polskiej inteligencji, w tym leśników. Pracownicy przedwojennych Lasów Państwowych byli masowo wywożeni na wschód.

Jednym z pierwszych aresztowanych był ówczesny dyrektor Lasów Państwowych Adam Loret. 17 września 1939 r. kolumna samochodów, w której jechał dyrektor LP została zatrzymana przez sowieckich żołnierzy. Loret wraz z kilkunastoma innymi współwięźniami został przewieziony do więzienia w Nowogródku. Przypuszczalnie został zamordowany w Kuropatach, ale według innych źródeł Adam Loret został zamordowany w październiku w Wołożynie przez NKWD podczas „próby ucieczki” w pobliskim lesie. Jeszcze inne źródła podają, że pierwszy dyrektor LP zmarł 1940 r. lub 1942 r.

Uroczystość przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948” rozpoczęło wystąpienie nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów – Artura Dawidziuka oraz prelekcja jednego z pracowników nadleśnictwa na temat genezy tego szczególnego miejsca i uczniowskiego patronatu nad „Dębowym Lasem Pamięci”.

Następnie głos zabrali Józef Kubica – p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Krzysztof Szczegielniak – Starosta Otwocki, którzy w swoich wypowiedziach przypomnieli o tragicznych losach naszych rodaków w latach 1939-1948. Wystąpienia zakończono wspólną modlitwą pod przewodnictwem księdza prałata Wiktora Ojrzyńskiego – dziekana duszpasterzy leśników oraz złożeniem pamiątkowych wieńców przy pomniku.

Po uroczystości uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę zdjęć „Dębowy Las Pamięci”. Wydarzenie uświetnił udział pocztów sztandarowych i występ zespołu sygnalistów myśliwskich Akord, działającego przy RDLP w Warszawie.

***

Tragiczne wydarzenia II wojny światowej przyniosły cierpienie i śmierć milionów. Mimo cierpień, upokorzenia, bólu po stracie najbliższych, odniesionych ran, utraty dobytku życia, nasi Rodacy się nie poddawali. Głęboko zakorzeniony patriotyzm budził w Polakach wolę walki i nadzieję. Do szeregu walczących przeciw bezwzględnym oprawcom stanęło wielu leśników i członków ich rodzin.

Leśnicy działali w wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym, szkolili w swych szeregach tysiące żołnierzy, stawali do walk na froncie, a pośród ostępów leśnych tworzyli niedostępne dla wroga twierdze, gdzie rosły w siłę jednostki partyzanckie. W leśniczówkach i gajówkach leśne rodziny udzielały schronienia, opiekowały się rannymi, tworzyły magazyny żywności i broni.

Okres okupacji przyniósł niewyobrażalne straty. W walce zbrojnej, jak i w wyniku prowadzonej przez najeźdźców polityki, śmierć poniosło prawie 6 milionów polskich obywateli. Wywózki i prześladowania dotknęły ponad 312 tysięcy osób zamieszkujących na wschodzie, w tym 45,5 tys. leśników.

Pamięć o leśnikach, którzy swoją służbę przypłacili życiem, żyje w sercach obecnych pokoleń pracujących w polskich lasach. Warto przypomnieć, że wśród zamordowanych na wschodzie był pierwszy dyrektor Lasów Państwowych, Adam Loret.

Pamiętamy i będziemy pamiętać!