Święto ważne dla wszystkich leśników

- Święto Lasu od zawsze było nie tylko świętem leśników, lecz wszystkich Polaków kochających ojczystą przyrodę – podkreślił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych podczas uroczystych obchodów tego ważnego dla każdego leśnika dnia. Tegoroczne obchody Święta Lasu odbyły się 8 czerwca się w Janowie Lubelskim.
10.06.2018 | Tomasz Esman

- Święto Lasu od zawsze było nie tylko świętem leśników, lecz wszystkich Polaków kochających ojczystą przyrodę – podkreślił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych podczas uroczystych obchodów tego ważnego dla każdego leśnika dnia. Tegoroczne obchody Święta Lasu odbyły się 8 czerwca się w Janowie Lubelskim.

Bardzo ważnym zagadnieniem, wielokrotnie podkreślanym podczas obchodów, był wkład leśników w walkę o niepodległą Polskę, a także ich udział w odbudowie kraju zniszczonego przez dwie wojny światowe.

- Już od 1919 roku na lasach należących do państwa, a później też i prywatnych, ciążył obowiązek dostarczania puli drewna na odbudowę kraju. Nie każdy wie, że przychody z Lasów Państwowych stanowiły dużą część przychodów w II Rzeczypospolitej. Drewno było wtedy pierwszym i największym źródłem dewiz dla państwa – przypomniał dyrektor Konieczny.

Tegoroczne obchody, podobnie jak w roku poprzednim odbyły się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. „Z owoców codziennej pracy leśników korzysta cały naród. Dziękuję całej społeczności leśnej za ważny i cenny wkład w dbałość o piękno naszego kraju i budowanie potencjału ekonomii narodowej” napisał w liście prezydent.

Prezydent podkreślił również wkład leśników w czyn niepodległościowy. „Leśnicy polscy położyli wielkie zasługi zarówno w zbrojnych zmaganiach o odrodzenie ojczyzny, jak też w odbudowie naszego suwerennego państwa. Wreszcie w jego obronie przed napaścią dwóch totalitarnych imperiów. Za swoją niezłomność i patriotyzm wielu z nich cierpiało prześladowania ze strony okupantów”.

Dlatego też w tym ważnym dniu nie mogło zabraknąć wspomnień o pierwszym dyrektorze Lasów Państwowych Adamie Lorecie (przypuszczalnie zginął w 1939 r. w Kuropatach; według innych źródeł został zastrzelony w okolicach Wołożyna przez NKWD).


Przypomniano także, że już w czasach II Rzeczpospolitej podkreślano wiele funkcji, jakie spełniają lasy. „Znaczenie gospodarstwa leśnego nie ogranicza się jedynie do strony ekonomicznej w życiu narodu. Las posiada jeszcze wiele niezastąpionych właściwości. Tylko państwo jako właściciel, jest w stanie przez racjonalne gospodarowanie zasobami uwydatnić wszystkie ekonomiczne, przyrodnicze i kulturalne korzyści płynące z nich dla kraju” niegdyś napisał Adam Loret.

Zaproszeni goście wielokrotnie podkreślali znaczenie, jakie obecnie ma wielofunkcyjna gospodarka leśna. - Polska jest doskonałym przykładem realizacji zrównoważonej gospodarki leśnej, jej zasad i działań promowanych przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ - powiedział zastępca sekretarza wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ Andriej Wasiliew.  I dodał, że polscy leśnicy z pokolenia na pokolenie przekazywali sobie wiedzę o tym jak chronić przyrodę. - Zawód leśnika wciąż cieszy się w kraju, a także poza granicami, szacunkiem i zaufaniem społecznym – dodał Wasiliew.

W trakcie spotkania, po uroczystej mszy odsłonięto pomnik upamiętniający leśników zamordowanych i poległych w walce o wolną Polskę. – Stulecie wolnej Polski jest znakomitą okazją, aby przypomnieć społeczeństwu o niebagatelnej roli jaką nasi poprzednicy odegrali w pielęgnowaniu idei wolnej ojczyzny podczas zaborów, w odzyskaniu niepodległości, umacnianiu jej i obronie – mówił Andrzej Konieczny.

Biało-czerwony piaskowiec, z którego został wykonany pomnik, symbolizuje barwy narodowe. Pomnik jest w kształcie orła w koronie, na jego prawym skrzydle wyryto popiersie leśnika. Wyryte zostały również liście dębowe symbolizujące siłę, nawiązujące do dystynkcji leśnych.

Odsłonięcia pomnika dokonali minister Adam Kwiatkowski, wiceminister środowiska Małgorzata Golińska, dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny, dyrektor RDLP w Lublinie Jerzy Sądel, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, a także duszpasterze leśników.  Pomnik odsłonięto naprzeciw Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie.

Tego dnia wręczono także liczne nagrody, m.in. im. dyrektora Adama Loreta, a także Srebrne Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta RP oraz Kordelasy Leśnika Polskiego.

I tak nagrodę główną im. dyrektora Adama Loreta otrzymali: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, za wieloletnią działalność na rzecz leśnictwa i ochrony leśnej przyrody, nauk leśnych oraz dla dobra Lasów Państwowych, następnie prof. dr hab. Barbara Głowacka, za wieloaspektowe badania naukowe wdrażające skuteczne metody oraz nowe środki i techniki ochrony lasu, a także Bogdan Adam Miszczak, za realizację dokumentów fabularyzowanych „Czas leśnych kurierów” i „Jako w niebie tak i w Komańczy” oraz promocję historycznych aspektów leśnictwa w Bieszczadach ( cykl „Historyczny Pejzaż Podkarpacia”).

Wśród wyróżnionych znaleźli się: dr hab. Dorota Hilszczańska, prof. dr hab. Zbigniew Sierota, dr inż. Monika Małecka, dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka, mgr inż. Hanna Szmidla, mgr Marta Siebyła, za wdrażanie koncepcji zakładania ogrodów truflowych w ramach promowania produktów polskich lasów oraz promowanie marki Lasów Państwowych na arenie krajowej i międzynarodowej;
lek. wet. Mieczysław Hławiczka, za działalność popularyzującą model ochrony przyrody w polskich lasach w aspekcie restytucji, hodowli i ochrony żubra; Sabina Tworek i Anna Twardy, za organizację plebiscytu na „Bieszczadzkiego Leśnika 2017 roku”, którego celem było pokazanie osób zaangażowanych w 2017 r. w pracę na rzecz lasów;
dr inż. Ireneusz Olejarski i dr inż. Jan Łukaszewicz, za pracę badawczą „Ocena różnych wariantów zagospodarowania pożarzyska w Rudach Raciborskich na tle zachodzących zmian siedliskowych”; prof. dr hab. inż. Jarosław Socha, za pracę naukową „Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych” oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Małek z zespołem, za opracowanie naukowe „Optymalizacja produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w wybranych szkółkach kontenerowych”.

List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z okazji Święta Lasu 

List Prezesa Rady Ministrów z okazji Święta Lasu 

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z okazji Święta Lasu

List Komendanta Policji w Lublinie z okazji Święta Lasu 

List Komendanta PSP w Lublinie z okazji Święta Lasu