Publikacja o losach polskich leśników w obozie Auschwitz

W Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 16 listopada odbyły się uroczystości upamiętniające losy polskich leśników, deportowanych do niemieckiego obozu Auschwitz w latach 1940-1944. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Leśników „Przyjaźń” im. św. Jana Gwalberta, we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.
07.12.2020 | Magdalena Świtka, RDLP w Krakowie

W Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 16 listopada odbyły się uroczystości upamiętniające losy polskich leśników, deportowanych do niemieckiego obozu Auschwitz w latach 1940-1944. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Leśników „Przyjaźń” im. św. Jana Gwalberta, we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, Artur Malowaniec, Główny Inspektor Lasów Państwowych, Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty oraz Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Uroczystości rozpoczęły od złożenia wieńców na dziedzińcu bloku 11 w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Kwiaty złożono w hołdzie wszystkim więźniom, którzy w okrutny sposób zginęli w KL Auschwitz w trakcie niemieckiej okupacji. Następnie o godzinie 10.30 w Centrum Dialogu i Modlitwy przy ul. Maksymiliana Kolbe odprawiono mszę świętą pod przewodnictwem ks. dr Lucjana Bielasa. Wspólna modlitwa rozpoczęła się od odczytania 205 imion i nazwisk pracowników Służby Leśnej, których droga walki i męczeństwa zawiodła do KL Auschwitz w latach 1940-1944. W trakcie homilii ks. dr Lucjan Bielas mówił:

- Na Sądzie Ostatecznym, na końcu końców, Bóg jako jedyny jest w stanie wskrzesić wszystkich. Jako jedyny jest w stanie naprawić wszelkie zło. Nie jesteśmy w stanie naprawić Auschwitz. On jest to w stanie zrobić.

Podczas mszy świętej odczytano listy intencyjne, wystosowane przez Grzegorza Pudę, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Następnie głos zabrał Edward Siarka. - Wyczytane nazwiska pokazują konkretne historie życia ludzkiego. Ludzi, którzy budowali niepodległe państwo polskie. Za chwilę będziemy obchodzić stulecie powstania Lasów Państwowych i ta ofiara, którą oni złożyli w to stulecie się wpisuje. Myślę, że bez ich ofiary tego stulecia, by po prostu nie było, miejmy tego świadomość - podkreślił w trakcie przemówienia minister Edward Siarka.

Na zakończenie mszy świętej Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych złożył Stowarzyszeniu Leśników „Przyjaźń” im. św. Jana Gwalberta oraz Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu podziękowania za zorganizowanie wydarzenia oraz przywrócenie pamięci o polskich leśnikach.

Muzeum Auschwitz oraz dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Andrzej Kacorzyk zostali uhonorowani przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych  Andrzeja Koniecznego Złotymi Kordelasami Leśnika Polskiego.

Ponadto od przedstawicieli stowarzyszenia im. św. Jana Gwalberta oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych Muzeum otrzymało specjalistyczne urządzenia, które pomogą w zabezpieczeniu obszaru leśnego na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

Po mszy świętej odbyła się premiera nowej publikacji poświęconej losom polskich leśników w obozie Auschwitz. Wydana przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau „Księga Pamięci leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944” opisuje tragiczną historię co najmniej 205 polskich leśników.

Księga Pamięci podzielona została na dwie części. Pierwsza opisuje m.in. losy leśników w dwudziestoleciu międzywojennym oraz ich sytuację po wybuchu II wojny światowej, z kolei druga część przedstawia historię aresztowania leśników i ich deportacji do Auschwitz oraz biogramy poszczególnych więźniów.

Więcej na temat publikacji 

„Księga Pamięci leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944” została sfinansowana ze środków Lasów Państwowych i powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Leśników „Przyjaźń́” im. św. Jana Gwalberta. Patronat honorowy nad publikacją objął dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny. Została ona udostępniona bezpłatnie w formacie pdf.

Wraz z premierą Księgi Pamięci w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu otwarto również specjalną wystawę przedstawiającą losy leśników polskich w KL Auschwitz. Na planszach umieszczono życiorysy oraz zdjęcia wywiezionych do obozu pracowników przedwojennych Lasów Państwowych. Każda z tych historii jest zapisem dramatu człowieka uwięzionego w obozie śmierci, którzy często swoje życie kończyli w tamtym okrutnym miejscu. 

Wśród około 140 tys. polskich więźniów niemieckiego obozu Auschwitz znajdowały się osoby ze wszystkich grup społecznych narodu polskiego. Wśród nich znalazło się ponad 205 przedstawicieli leśnictwa, z czego co najmniej 170 osób zginęło w KL Auschwitz lub innych obozach koncentracyjnych. Powodem deportacji polskich leśników do niemieckiego obozu Auschwitz było ich zaangażowanie w działalność konspiracyjną oraz represje wynikające z terrorystycznych działań okupanta niemieckiego.