Dyrektor generalny LP w zarządzie Eustaforu

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny po raz kolejny wybrany do zarządu EUSTAFOR. Podczas zgromadzenia przyjęto również strategię na najbliższe lata.
14.03.2019 | MARTA GAWORSKA, DYREKCJA GENERALNA LASóW PAńSTWOWYCH

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny po raz kolejny wybrany do zarządu EUSTAFOR. Podczas zgromadzenia przyjęto również strategię na najbliższe lata.

Walne Zgromadzenie EUSTAFOR, organizacji zrzeszającej przedstawicieli lasów państwowych w Brukseli, zadecydowało o przyszłości działań oraz o składzie nowego zarządu. W zarządzie Lasy Państwowe będzie reprezentował dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny. Funkcję przewodniczącego zarządu powierzono Reinhardt Neft z Bavarian State Forest, a jego zastępcą  został Pentti Hyttinen z finlandzkiego Metsähallitus.

Reprezentanci organizacji członkowskich podsumowali działania ostatnich lat, podjęli także kluczowe decyzje w sprawie przyszłości, przyjmując na najbliższe trzy lata nową strategię EUSTAFOR. Określa ona wyzwania i możliwości działań w najważniejszych dla leśnictwa obszarach i inicjatywach na forum Unii Europejskiej. Pośród priorytetów pozostaje temat zmian klimatycznych i promocji roli lasów w łagodzeniu ich skutków, szczególnie w kontekście polityki Unii Europejskiej w tym zakresie.

Kolejne ważne obszary to rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, promocja leśnictwa wielofunkcyjnego jako źródła dochodów, różnorakich świadczeń społecznych i usług ekosystemowych. EUSTAFOR nadal będzie rozwijał współpracę w obszarze różnorodność biologicznej i ochrony lasów. Jest to jeden z najważniejszych obszarów z punktu widzenia organizacji zarządzających lasami państwowymi.

Wśród licznie reprezentowanych w Brukseli organizacji pozarządowych EUSTAFOR nadal stanowił ważne źródło informacji o praktycznych działaniach w leśnictwie na rzecz rozwoju zasobności i ochrony lasów w Europie. 

- Cieszę się, że Lasy Państwowe są jednym z założycieli organizacji i że współpraca w ramach EUSTAFOR ciągle się rozwija. Jest on obecnie silnym i wpływowym głosem leśnictwa państwowego w Brukseli.  Rola stowarzyszenia staje się coraz ważniejsza, zwłaszcza, biorąc pod uwagę dynamikę i rozwój unijnych procesów legislacyjnych, które mają wpływ na lasy i prowadzenie gospodarki leśnej - powiedział   dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny.

Europejskie Stowarzyszenie Lasów Państwowych (EUSTAFOR) zostało założone w 2006 r., zrzesza państwowe przedsiębiorstwa i agencje leśne, które prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną na około 1/3 obszaru leśnego UE. Od czasu założenia organizacja stale się rozwija, a jej rola staje się coraz ważniejsza. Obecnie Stowarzyszenie liczy 34 członków z 24 europejskich krajów. Lasy Państwowe są jednym z głównych założycieli organizacji,  od samego początku aktywnie działają zarówno w zarządzie EUSTAFOR, jak i w grupach roboczych powołanych w ramach organizacji.