Decyzje w sprawie uproszczonych planów urządzania lasu

Rozstrzygnięto nabór wniosków w sprawie dofinansowania sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu z udziałem środków z funduszu leśnego.
24.10.2017

Rozstrzygnięto nabór wniosków w sprawie dofinansowania sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu z udziałem środków z funduszu leśnego.

Do 2 października (brano pod uwagę datę stempla pocztowego) wpłynęło 25 wniosków. Do objęcia umowami dofinansowania zakwalifikowano 27 wniosków. Dodatkowe dwa wnioski pochodzą z rozstrzygnięć edycji naboru z lutego 2017 r.

Decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego, dofinansowaniem zostaną objęte wszystkie złożone wnioski na sporządzenie planów na powierzchni 100 tys. ha.

Razem z czterema umowami dwuletnimi (2017/2018) kwota dofinansowania w przyszłym roku wyniesie ponad 3,8 mln zł.

Wkrótce właściwe powiaty zostaną poinformowane w sprawie przystąpienia do podpisania umów przyrzeczenia zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu  49 DGLP z 2016 r.

Kontakt  w spawach formalnych: Lena Kościńska, Wydział Urządzania Lasu DGLP, 22 58 98 255, lena.koscinska@lasy.gov.pl