Prosto z lasu, odcinek 26/17

31.01.2018

Szkoła polowania z sokołem zanikła w Polsce prawie zupełnie. Powodem była chemizacja rolnictwa i lasów, która zniszczyła populację ptaków drapieżnych. Z czasem jednak, dzięki hodowlom gatunki drapieżne odrodziły sie a wraz z nimi sztuka sokolnictwa. Tego niełatwego rzemiosła uczą w technikach leśnych między innymi w Tucholi.