Prosto z lasu, odcinek 20/13

19.03.2014

SGGW - Zakład Zoologii - hodowla raków
Lasy Państwowe w swoich proekologicznych i pro środowiskowych działaniach nie tylko wsiedlają zagrożone wyginięciem gatunki ssaków i ptaków, ale biorą czynny udział w ochronie polskich raków. Dzięki sieci zbiorników retencyjnych w lasach całej Polski powstały dogodne miejsca do wsiadlania raka stawowego i rzecznego. Atakowane przez cywilizację oraz konkurencję raków amerykańskich znajdują tam być może ostatnią ostoję.